Constant Nuijtens

De wensenlijst van het college van burgemeester & wethouders

Het college heeft de raad een nota over de Polfermolen, de jaarstukken 2016 en de Kadernota 2017 toegestuurd. Dit allemaal met de bedoeling dat de gemeenteraad op 4 en 10 juli a.s. definitieve besluiten neemt op het punt van het gemeentelijke financiële huishoudboekje. Lees het gehele lijstje via tvvalkenburg.tv

Gemeente zegt: 'Restafval inzamelen kan nog beter!'

Het college van B&W wil in 2020 bereikt hebben dat er per inwoner niet meer dan 100 kg restafval per jaar wordt aangeleverd. In 2016 was dat nog 106 kg. Een sorteeranalyse gehouden in september 2016 van het restafval geeft onder meer aan dat 36% van het gewicht van de witte afvalzak nog uit GFT bestaat. Meer tvvalkenburg.tv

Ondernemers: we doen het zelf!

De komende 2 maanden gaan de niet-horeca-ondernemers in Valkenburg-c. de met de gemeente overeengekomen uitstallingsregels en de daarbij afgesproken kwaliteitscriteria realiseren zonder dat de gemeente kan/zal handhaven. Dit laat wethouder Jan Vermeer aan de gemeenteraadsleden weten. Meer via tvvalkenburg.tv

Promotiecampagne om klanten terug te krijgen

Een door het Valkenburg Ondernemers Collectief, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg, de VVV Zuid Limburg, Ruijters Vastgoed bv, enkele reclame- en internetbedrijven en de gemeente ontwikkeld actieplan gaat als basis dienen voor een in fasen uit te voeren promotiecampagne. In de kosten van de eerste fase dient de gemeente € 24.700,- bij te dragen.