22 november 2019 | 23:01
Home Auteurs Posts van Constant Nuijtens

Constant Nuijtens

47 POSTS 0 REACTIES

De wensenlijst van het college van burgemeester & wethouders

Het college heeft de raad een nota over de Polfermolen, de jaarstukken 2016 en de Kadernota 2017 toegestuurd. Dit allemaal met de bedoeling dat de gemeenteraad op 4 en 10 juli a.s. definitieve besluiten neemt op het punt van het gemeentelijke financiële huishoudboekje. Lees het gehele lijstje via tvvalkenburg.tv

Gemeente zegt: ‘Restafval inzamelen kan nog beter!’

Het college van B&W wil in 2020 bereikt hebben dat er per inwoner niet meer dan 100 kg restafval per jaar wordt aangeleverd. In 2016 was dat nog 106 kg. Een sorteeranalyse gehouden in september 2016 van het restafval geeft onder meer aan dat 36% van het gewicht van de witte afvalzak nog uit GFT bestaat. Meer tvvalkenburg.tv

Ondernemers: we doen het zelf!

De komende 2 maanden gaan de niet-horeca-ondernemers in Valkenburg-c. de met de gemeente overeengekomen uitstallingsregels en de daarbij afgesproken kwaliteitscriteria realiseren zonder dat de gemeente kan/zal handhaven. Dit laat wethouder Jan Vermeer aan de gemeenteraadsleden weten. Meer via tvvalkenburg.tv

Minder overnachtingen, bouwleges en parkeerboetes

De Najaarsnota 2017, door het college van burgemeester en wethouders voor behandeling op 19 december a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd, geeft een aardig inkijkje...

Promotiecampagne om klanten terug te krijgen

Een door het Valkenburg Ondernemers Collectief, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg, de VVV Zuid Limburg, Ruijters Vastgoed bv, enkele reclame- en internetbedrijven en de gemeente ontwikkeld actieplan gaat als basis dienen voor een in fasen uit te voeren promotiecampagne. In de kosten van de eerste fase dient de gemeente € 24.700,- bij te dragen.

Verzoek uit Nuth: Kom je bij ons?

De gemeente Nuth heeft aan het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul de vraag voorgelegd of het betrokken wil worden bij het fusieproces tussen Nuth,...

Begroting 2017-2020: 178 pagina’s

De gemeenteraadsleden worstelen op dit moment door een boekwerk van maar liefst 173 pagina's met als titel: Gemeentebegroting 2017-2020. Tekst maar ook heel veel cijfers en...

Begroting 2017-2020: Kosten provinciale weg Houthem

€ 3.700.000,-. Dat zijn de kosten die begroot worden voor de reconstructie van de oude provinciale weg tussen de aansluitingen op de A79 bij Meerssen...

Aftredend raadslid behoudt politieke ambities

Op dit moment neemt Roel Schurgers afscheid als raadslid voor Algemeen Belang. Zonder wrok. Dat blijkt uit een interview bij Falcon Radio in het programma...

1+1+1=3, 1+1+1=2, 1+1+1=1. ...

De door de provincie Limburg aan de gemeenten in Zuid-Limburg toegestuurde concept-notitie over de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg ( " Besturen blijft vooruitzien "...

1+1+1=3, 1+1+1=2, 1+1+1=1. ...

Zoals al eerder door TV Valkenburg gemeld verkennen de gemeente Meerssen en Valkenburg aan de Geul hoe het bestuurlijk landschap het beste kan worden...

Nieuwe grenzen reclamebelasting

Vanaf 2013 betalen ondernemers in het centrum van de kern Valkenburg een gemeentelijke belasting voor hun vanaf de openbare weg zichtbare reclame. Met als...

Verledding van de openbare verlichting

Verledding? Ja, zo noemen burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeenteraad het ombouwen van de openbare verlichting naar LED (lichtuitstralende diode). De gemeenteraad...

Sluiting Polfermolen

In een aan TV Valkenburg toegestuurd raadsvoorstel geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het voorstander is van gefaseerde sluiting van sport- en...

Geen nieuwe burgemeester voor Valkenburg aan de Geul?

Zoals TV Valkenburg al eerder meldde heeft Gouverneur Theo Bovens besloten de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Valkenburg aan de...

Het weer in Valkenburg en omgeving