Hein Reuters

Schin op Geul viert Koningsdag

Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen wordt ook dit jaar in de kern Schin op Geul Koningsdag gevierd op dinsdag 27 april. Bekijk het volledige programma via onze website: www.tvvalkenburg.tv

Armoedebeleid: verhoging bijdrage

Na een intensieve discussie in de commissie Sociaal Domein kwam het armoedebeleid van de gemeente nogmaals ter sprake in de raadsvergadering van 12 april 2021. Wat destijds niet als hamerstuk kon worden afgehandeld, werd maandagavond na een korte discussie aangenomen. Meer tvvalkenburg.tv

Topparken BV in Schin op Geul gaat uitbreiden

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft de verleende vergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan (eindfase) door de gemeente Valkenburg aan de Geul middels een beroepschrift bij de Raad van State aangevochten. Een van de onderdelen in het beroepschrift is een niet correct verleende provinciale vergunning voor het beekdal.

“Ik wil mens zijn tussen de mensen”

“Ik wil mens zijn tussen de mensen.” Met deze woorden sloot Daan Prevoo, de nieuw benoemde burgemeester van Valkenburg aan de Geul, zijn toespraak af, waarmee hij zich bekend maakte aan zijn burgers, over de hoofden van de aanwezige raadsleden.  Meer tvvalkenburg.tv

Spiritueel centrum in Schin op Geul

Bij “An en Caatje” aan de Valkenburgerweg in Schin op Geul wordt de natuur op diverse manieren gekoesterd. In dit centrum gaan meditatie, bezinning en stilte werken als een soort wellness voor lichaam en geest, het is voor iedereen toegankelijk. Meer tvvalkenburg.tv

Kruis wordt na Pasen teruggeplaatst

Er werd een nieuwe boom geplant en het kruis werd zolang te ruste gelegd op de binnenplaats van een van de aanwezige boerderijen. De inwoners hoopten dat het geheel op Goede Vrijdag weer in ere hersteld zou zijn maar het kruis  zal waarschijnlijk pas na de paasdagen teruggeplaatst  worden door de gemeente. Meer tvvalkenburg.tv

Gezegende palmen rondgebracht op Palmzondag

In de kernen Oud-Valkenburg en Schin op Geul werden afgelopen weekeinde huis-aan-huis palmtakken door misdienaars en vrijwilligers van de kerk uitgebracht. Palmpasen is de laatste zondag vóór Pasen en de eerste dag van de Goede Week. Meer via tvvalkenburg.tv

Achter de Erke in de picture voor plaats van samenkomst jeugd

Jongeren zoeken nog steeds een ontmoetingsplek en vooral geen JOP. Ideeën zijn: het leegstaande Ahoy en dartcafé. Het scoutinggebouw zou gebruikt kunnen worden voor opslag van materialen. Ook wordt nadrukkelijk Achter de Erke genoemd als plaats van samenkomst met activiteiten die vooral jongeren aanspreken. Meer tvvalkenburg.tv

Binnenkort verhoging gemeentelijke uitkering naar 130%

Jef Kleijnen (VSP) kondigde aan hierover weer een motie te gaan indienen in de raadsvergadering van 12 april a.s. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) becijferde al dat de gemeentelijke uitkering in het armoedebeleid gesteld moet worden op 130% van het minimumloon. Meer tvvalkenburg.tv

Boek over het zinkviooltje in het Geuldal

Jarenlang onderzoek, inventariseren, fotograferen in de natuur en literatuurstudie leveren de grondslag op voor een boek over de flora en de fauna van de zinkwinningsgebieden in het Geuldal en de regio Aken. Het boek werd geschreven door Jef Boosten en te bestellen bij de auteur via 043 601 53 82. Meer tvvalkenburg.tv

Valkenburg aan de Geul sluit aan bij ‘Meld Misdaad Anoniem’

Dit is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Een vangnet dat ervoor zorgt dat de informatie bij de opsporing terechtkomt maar dat de melder, om welke reden dan ook, buiten beeld blijft. Ook de gemeente Valkenburg aan de Geul gaat nu samenwerken met dit meldpunt. Meer tvvalkenburg.tv

Drive-in stemlokaal ingericht in Cascade

Voor vervroegd stemmen op 15 en 16 maart zijn als stemlocaties aangewezen: het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen ’t Geboew in Schin op Geul en ’t Vöske in Berg, Ook in Vilt kan op 15, 16 en 17 maart worden gestemd. Omdat Cascade momenteel wordt verbouwd, wordt daar een drive-in stemlocatie ingericht. Meer tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: gratis vervoer ouderen vanaf 70 jaar naar vaccinatieplaats

De 30 deelnemende gemeenten hebben besloten dat ouderen vanaf 70 jaar met en zonder pas gratis kunnen reizen naar hun vaccinatielocaties. Dit vervoer geldt voor zowel de eerste als de tweede vaccinatie. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Omnibuzz tel.nr. 0900 – 0699. Meer via tvvalkenburg.tv

Vrienden Geulstrand gaan onderhoud Geulstrand doen

De steigers in het Geulpark zijn grotendeels afgebroken en de houten reling is deels verdwenen en deels rot. De steigers zijn in het verleden aangebracht als wandelmogelijkheid. Een groep “Vrienden van het Geulstrand” (o.a. leden visclub) heeft zich aangemeld om op vrijwillige basis onderhoud te doen. Meer tvvalkenburg.tv.