19 april 2019 | 01:55
Home Auteurs Posts van Hein Reuters

Hein Reuters

187 POSTS 0 REACTIES

Interessante volksraadpleging over Polfermolen

De eerste 4 bijeenkomsten zijn gehouden over de Polfermolen waar de inwoners zich over kunnen uitspreken en ideeën aandragen. Tot 2021 blijft deze accommodatie blijft bestaan. Daarna moeten rigoreuze maatregelen worden genomen om het jaarlijkse exploitatietekort van € 1,2 miljoen terug te brengen. Meer tvvalkenburg.tv

Maria Verstappen en Jan van den Bragt ontvangen Kunstprijs

Het kunstenaarsechtpaar Maria Verstappen en Jan van den Bragt uit Broekhem ontving zondag de 'Kunstprijs 2019'. Dat gebeurde tijdens de eerste keer dat de Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul een Kunst & Cultuur Preuverie organiseerde in de bibliotheek van Valkenburg-c. Meer via tvvalkenburg.tv

Resultaten bewonersonderzoek toerisme Zuid-Limburg

In opdracht van de provincie werd door Buro Toerisme Vlaanderen een onderzoek gehouden naar de positieve en negatieve uitkomsten van het toerisme bij de bewoners. In totaal werden 2422 reacties ontvangen. Uit de gemeente Valkenburg 374 reacties waarvan 248 uit het centrum en 136 uit de kernen. Meer via tvvalkenburg.tv

Peiling vergunningparkeren later deze maand

De peiling over vergunningparkeren die het college van B&W wilde houden gelijktijdig met de Staten- en Waterschapsverkiezingen in de wijk Broekhem-Noord gaat niet op dezelfde dag door. Wethouder Bisschops betuigde haar spijt over het feit niet goed te hebben nagedacht. De peiling is nu tussen 21 en 25 maart. Meer tvvalkenburg.tv

Aanpassingen aan bloemenplan voor het centrum

Wethouder Claudia Bisschops (CDA) kwam na overleg met de plaatselijke ondernemers met een voorstel dat de gemeente in 2019 € 12.500,- financiert en de verzorging van de bloemen in het centrum door 'Annex', een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, zal worden gedaan. Meer via tvvalkenburg.tv

Gemeente houdt regie Kerstmarkt Gemeentegrot

De gemeente Valkenburg aan de Geul houdt tot en met 2021 de regie over de Gemeentegrot Kerstmarkt. Daarbij wordt door de gemeenteraad voor dit jaar een krediet verleent van een kwart miljoen. Diverse politieke partijen vroegen tijdens de raadsvergadering uitleg over het exploitatietekort van € 250.000,-. Meer via tvvalkenburg.tv

Televisie-mis vanuit een nieuwe kerk

Limburg heeft een nieuwe ‘tv-kerk’. Na vijf jaar heeft de basiliek in Meerssen de fakkel overgedragen aan de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Ongeveer eens in de 2 maanden wordt de televisie-mis van de K.R.O. voortaan vanuit deze kerk uitgezonden. Op zondag 10 februari gebeurt dat voor de eerste keer. Meer tvvalkenburg.tv 

Kan een mogelijk te verbouwen ruïne iets ruïneren

In de raadszaal werd door architect Verduijn van Hoogevest Architecten - die ook Geulpoort en Grendelpoort ontwierpen - een presentatie gehouden over een eventuele verbouw van de kasteelruïne. De raadsleden werden ingelicht over de aangepaste plannen van de stichting Gosewijn door oud-burgemeester Eurlings. Meer tvvalkenburg.tv

Nieuw vrijwilligersbeleid

In de commissie Sociaal Domein hielden de heren Vijgeboom (beleidsmedewerker van de gemeente) en van Gussenhoven (van de vrijwilligerscentrale) een presentatie van het jaarprogramma 2019. Door diverse commissieleden werd gevraagd om jongeren en statushouders er eerder bij te betrekken dan voorgesteld. Meer tyvvalkenburg.tv

Inkomensafhankelijke bijdrage en rente

Hub Aussems (PGP) had gevraagd voor een herziening van het rentepercentage voor sociale kredietverlening. Door druk van diverse gemeenten is dit percentage al verlaagd van 13% naar ca.3%. Op vragen van Nelleke Gilissen (VVD) moest wethouder Remy Meijers toegeven aan het lijntje te worden gehouden. Meer via tvvalkenburg.tv

Hoogste schuttersonderscheiding voor Sjef Bovens

Tamboermajoor en bestuurslid Sjef Bovens van schutterij St.Mauritius Strucht is zondag 20 januari tijdens de investituur in de Sint Petrus Bandenkerk te Venray als schutbroeder opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Meer via tvvalkenburg.tv

J.O.P. staat onder druk

In de commissie Sociale Zaken werd wethouder Remy Meijers door Math.Knubben (CDA) aangesproken op de slechte toestand waarin de Jongerenopvangplekken verkeren. Het aanzicht is abominabel vooral aan de Meesweg in Berg. Dit werd bevestigd door Bert Hardy (AB), die zelfs het woord 'woonwagen' liet vallen. Meer via tvvalkenburg.tv

Wandelpad St.Jansbos gedeeltelijk weer open

Natuurmonumenten heeft inmiddels op last van de gemeente het pad weer gedeeltelijk opengesteld: aan de bosrand is het prikkeldraad verwijderd maar het einde van het pad met aansluiting op de weg is nog steeds met prikkeldraad afgesloten. Meer via tvvalkenburg.tv

Motie over kinderpardon aangenomen

In de raadsvergadering van 14 januari jl. werd door de fracties van CDA/VSP/AB/PGP hierover een motie ingediend. De motie is aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. Het gaat hier om ca. 400 kinderen die alsnog naar landen worden teruggezonden die voor hen onwerkelijk en onveilig zijn. Meer via tvvalkenburg.tv

Wandelpad St.Jansbos afgesloten

Langs het kapelletje in Oud-Valkenburg richting St.Jansbos loopt naar rechts een wandelpad. Dit pad is met prikkeldraad afgesloten. "In het verleden zijn er nogal wat incidenten geweest tussen het grazende vee en wandelaars die door het weiland de doorsteek namen", zegt Frenk Janssen van Natuurmonumenten. Meer tvvalkenburgt.tv

Het weer in Valkenburg en omgeving