Henk Sporken

Metersdiepe kelder ontdekt tijdens reparatie wegverzakking in Vilt

Komende vanaf de Rijksweg is aan het begin van de Leijstenstraat in Vilt een metersdiepe kelder blootgelegd. Een vondst die werd gedaan bij de reparatie van een wegverzakking aldaar. Jan Harings, woonachtig op 30 meter afstand van de plek, heeft het proces nauwkeurig gevolgd en weet er dus alles van. Meer tvvalkenburg.tv

Raadsnota “Valkenburg aan de Geul beweegt!” aangenomen

Tijdens de beschouwingen vielen kritische geluiden te beluisteren. VSP sprak van een papieren tijger. AB vond een aantal conclusies te zwak onderbouwd. VVD ging akkoord indien de wethouder met de verenigingen gaat praten. PGP had geen kritiek en CDA veegde het voorstel van tafel omdat een visie ontbreekt. Meer tvvalkenburg.tv

Lidmaatschap opgezegd

Tijdens het live-programma ‘Op de Bok’ over de coalitiebreuk deelde Niels Dauven (AB) mee sterk te overwegen zijn CDA-lidmaatschap op te zeggen. Inmiddels heeft Dauven hieromtrent een besluit genomen en zijn  lidmaatschap van het CDA per 16 maart opgezegd. Meer tvvalkenburg.tv

Nieuwe gemeenteraadsleden AB en VVD bekend

Gevolg van de coalitiebreuk is dat er twee vacatures zijn ontstaan. Deze worden tot aan de verkiezingen ingevuld door Nelly van de Venne (AB) en Nelleke Gillissen (VVD). Binnen AB wordt Bert Hardy de nieuwe fractievoorzitter. Wim Weerts zal als vicefractievoorzitter fungeren. Meer tvvalkenburg.tv

VV Walram blijft strijden voor nieuw clubhuis

Het bestuur van VV Walram laat het er niet bij zitten. Voorzitter John Pisters is erg teleurgesteld en verbolgen. Hij: “Het is echt niet fijn meer. We hebben op onze eerste brief van 17 februari aan het college een antwoord gekregen waarin zaken staan die niet op waarheid berusten. Lees de reactie via tvvalkenburg.tv

Coalitie AB-PGP-VVD is rond

In een ontvangen persbericht van AB, PGP en VVD is bekendgemaakt dat de besprekingen tussen deze partijen ertoe hebben geleid dat zij de nieuwe coalitie vormen. De portefeuille van de opgestapte wethouder Claudia Bisschops wordt ingevuld door Niels Dauven en Jan Vermeer. Beiden gaan part-time aan de slag. Meer TVValkenburg.tv

VSP: voorlopig geen sloop Polfermolen

Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond werd een voorstel van de PGP aangenomen om  aan de Rekenkamer opdracht te geven de laatste periode van het Polfermolendossier te onderzoeken. In navolging daarop heeft de VSP-fractie via mail het college verzocht de sloop en het leegpompen van het zwembad uit te stellen. Meer tvvalkenburg.tv

Raad  wil onderzoek van Polfermolendossier door Rekenkamer

Omdat de plannen voor de Polfermolen niet openbaar gemaakt mogen worden, stelde de PGP een Rekenkamer onderzoek voor over de laatste periode van het besluitvormingsproces. Dit voorstel werd door de raad aangenomen. Meer tvvalkenburg.tv

Gesprekken tussen VVD en AB-PGP

Op dinsdag 2 maart jl. heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de partijen AB, PGP en VVD om n.a.v. de vertrouwensbreuk in de huidige coalitie te bekijken hoe de gemeente de komende periode kan worden bestuurd. De uitkomsten worden nu teruggekoppeld aan de (steun-)fracties, waarna een spoedig vervolg wordt verwacht.

Fotoboek “Gezichten van Valkenburg” verschijnt in november

“Ik heb echt de hoop en ook het vertrouwen dat het een prachtig fotoboek van Valkenburg wordt waarin menigeen herinneringen uit het verleden in beeld ziet terugkomen.” Aldus de geboren en getogen Valkenburger Hans Hoenjet over het fotoboek “Gezichten van Valkenburg” waarvan hij de samensteller is. Meer via tvvalkenburg.tv

Fractievoorzitters nemen openbaar toilet in gebruik

Donderdagmiddag kwam er een einde aan de soap rondom de openbare toiletten op het Theodoor Dorrenplein. Omstreeks 13:00 uur werden ze geopend en voorlopig zullen ze ook 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur toegankelijk zijn. En Bianca Rooding en Jef Kleijnen schitterden gezamenlijk. Meer via tvvalkenburg.tv

Noodkreet VVD en VSP om toiletten op Th. Dorrrenplein direct te openen

Woensdag hebben de fractievoorzitters Kleijnen (VSP) en Rooding-Eurlings (VVD) namens hun partijen een noodkreet gericht aan het college van B&W. “Tot onze grote verbazing lazen wij in een nieuwsbrief aan de ondernemers en in de media dat dit pas in het weekeinde gaat gebeuren,” aldus beide raadsleden. Meer tvvalkenburg.tv

Vervolg van soap: openbaar toilet Theodoor Dorrenplein weer open

De toiletunit op het Theodoor Dorrenplein wordt weer geopend en blijft voorlopig op alle dagen toegankelijk. Dit was het resultaat van discussies en ingediende moties van VVD en VSP tijdens de raadsvergadering op maandag 22 februari. Meer leest u via tvvalkenburg.tv

Verkeersdrukte in Valkenburg door  groot onderhoud A79

Vanaf aanstaande vrijdag 26 februari zal het aantal auto’s dat door  Berg en Terblijt, Vilt en Valkenburg rijdt ongetwijfeld sterk toenemen. Oorzaak is de afsluiting van de A79 vanaf het knooppunt Kruisdonk tot Hulsberg. Automobilisten kunnen op 2 manieren de route richting Heerlen vervolgen. Zie daarvoor www.tvvalkenburg.tv

Vooralsnog geen nieuw clubhuis voor VV Walram

Er komt geen financiële steun voor nieuwe clubhuizen voor VV Walram en VV Berg’28 en een nieuwe accommodatie voor SV Geuldal wordt eveneens niet geldelijk ondersteund. Onder andere deze aanbevelingen staan in de conceptnota ‘sportaccommodaties’ die 9 februari gepresenteerd is. Meer via tvvalkenburg.tv