22 november 2019 | 17:18
Home Auteurs Posts van Redactie Politiek

Redactie Politiek

154 POSTS 0 REACTIES

Gemeente stopt energie in duurzaamheid

In 2020 kunnen inwoners van Valkenburg aan de Geul op het gebied van duurzaamheid onder meer het volgende van de gemeente verwachten. Onderzoek naar mogelijkheid energie op te wekken uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa in de bebouwde omgeving. Meer via tvvalkenburg.tv

Opnieuw geld naar Centrumplan Valkenburg

Het centrumplan Valkenburg - met de bouw van het winkelcentrum Aan de Kei, herbouw voormalig hotel Croix de Bourgogne etc. - is voor de gemeente nog steeds niet afgewikkeld. In die zin dat de gemeente nog steeds geconfronteerd wordt (en kan worden) met nadeelcompensaties van ondernemers. Meer via tvvalkenburg.tv

Eindejaar meevallers voor de gemeente

Ook dit jaar weer heeft de gemeente aan het einde van het jaar meevallers. Voor bijna 1 miljoen euro. Deze meevallers kunnen, zo stellen B&W de raad voor, ondermeer gestort worden in de spaarpot strategische projecten, de post personeel en voor de exploitatiekosten van Kasteel Oost en het Pradoegebouw. Meer via tvvalkenburg.tv

Woonvisie 2020 – 2025: sturen en focus

Om de doorstroming weer op gang te brengen komt de focus te liggen op herbestemmingsmogelijkheden van bestaand vastgoed. De herbestemming van vastgoed dat leegkomt of al leeg staat krijgt prioriteit. De gemeente denkt daarbij aan hotels, monumentale panden, boerderijen en maatschappelijk vastgoed. Meer tvvalkenburg.tv

Voorlopig geen (sociale) woningbouw op plekken basisscholen

Eerst de lokale woonvisie afronden. En dan nog zijn de locaties van gesloten basisscholen in Schin op Geul, Houthem Sint-Gerlach en Vilt best klein of zelfs te klein voor sociale woningbouw. Voor Broekhem geldt dit niet. Dit blijkt uit overleg tussen woningstichtingen en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Meer tvvalkenburg.tv

Bevestiging: ‘toerisme in Limburg zit op goede weg’

De wethouder laat in algemene zin weten dat het een druk programma was. Met veel sprekers en rondleidingen. Waarbij duurzame mobiliteit en de kracht van streekproducten als sterk merk aan de orde kwamen. De wethouder zei dat de reis ook een bevestiging was van het feit dat Zuid-Limburg op de goede weg is. Meer tvvalkenburg.tv

Meer parkeerplaatsen voor Thermae 2000

In januari 2020 start Thermae 2000 met de uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein nabij de hotelingang. De huidige hotelparkeerplaats wordt uitgebreid van 90 naar 144 plaatsen. Het gevolg is dat de bezoekers voor het bedrijf straks anders moeten aanrijden. Meer via tvvalkenburg.tv

Einde lichtshow Gemeentegrot in zicht

Het lichtspektakel geprojecteerd op de mergelwanden van de Gemeentegrot lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Dit leidt TV Valkenburg af uit uitspraken van wethouder Claudia Bisschops (CDA) in Dagblad de Limburger. En uit de daarna op verzoek van deze tv-omroep door de gemeente gegeven informatie.  Meer tvvalkenburg.tv

Een nieuwe Europese titel voor kerststad Valkenburg?

Kerststad Valkenburg wil na de in 2017 verkregen titel Beste Kerststad van Europa nu de titel Beste Europese Kerstmarkt binnenhalen. Op haar website staat vermeld dat Kerststad zich als eerste en enige Nederlandse stad ooit heeft weten te kwalificeren als één van de 20 genomineerden voor deze titel. Meer via tvvalkenburg.tv

Kerstverlichting brandt om te controleren

Op vragen van TV Valkenburg laat de gemeente weten dat de kerstverlichting pas zal branden vanaf 14 november a.s. Tot en met de eerste week van januari 2020. Waar deze al eerder brandde is dat volgens de gemeente "om te controleren of ze het ook deed". Er is verlichting die al dagen lang continue brandt. Meer tvvalkenburg.tv

Vaandels verwelkomen Kerststadbezoekers

Vaandels van 1 meter breed en 2,5 meter hoog en van LED-verlichting voorzien verwelkomen dit jaar de Kerststadbezoekers. Op zeven plaatsen worden de vaandels aangebracht aan beide zijden van de weg. Onder andere bij het Odapark busparkeerplaats, Lindenlaan, De Leeuwhof en Bogaardlaan. Meer via tvvalkenburg.tv

Gemeentelijke begroting één dag voor behandeling online

Het college van B&W heeft op één A4-tje de inkomsten en uitgaven van de gemeente gezet. Om beter en duidelijker met de inwoners te communiceren over gemeentelijke zaken. Dat doet het college voor het tweede jaar. Met één verschil: vorig jaar ná de begrotingsbehandeling. Meer tvvalkenburg.tv

Onderzoek naar winkelen in Valkenburg aan de Geul

Die vraag kan door inwoners van heel Limburg maar zeker en vooral ook door inwoners van Valkenburg aan de Geul worden beantwoord. Door mee te werken aan een al gestart 'Koopstromenonderzoek'. De provincie Limburg is opdrachtgever. Meer via tvvalkenburg.tv

Ingangen Kerststad krijgen kerstvaandels

Hoofdinvalswegen van Valkenburg krijgen extra verlichting. Het is een wens van ondernemers voor meer sfeerverlichting te creëeren. Op zeven locaties komen ‘kerstvaandels’. Er komt een herschikking van verlichting. Desondanks kosten de kerstvaandels extra geld: € 4800,-. Komt uit de pot reserve evenementen. Meer tvvalkenburg.tv

Valkenburg aan de Geul aangemeld bij de ‘Direct Duidelijk Brigade’

De wethouder heeft vanuit haar portefeuille "laaggeletterdheid" Valkenburg aan de Geul aangemeld bij de "Direct Duidelijk Brigade". Dit is een groep mensen die in opdracht van staatssecretaris Knops onder meer een gemeentehuis als het ware kan innemen om af te dwingen dat een gemeente duidelijker gaat communiceren. Meer tvvalkenburg.tv

Het weer in Valkenburg en omgeving