Redactie Politiek

Woningbouw op schoollocaties in Vilt en Houthem

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat onderhandelingen aan met de Woningstichting Berg en de Woningstichting Vanhier Wonen in Voerendaal om te komen tot woningbouw op de vroegere schoollocaties in respectievelijk Vilt en Houthem. Meer tvvalkenburg.tv

Kloosterkerk behoudt financiële bijdrage

De gemeente vordert de uitbetaalde bijdrage van € 111.266,- niet terug van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Dit geld is haar uitbetaald als bijdrage in de kosten van verbouwing van de Kloosterkerk tot medegebruik als gemeenschapsvoorziening.  De VVD-fractie vroeg om terugvordering door de gemeente. Meer tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: geen afstel gemeentelijke belastingen

Voor 2021 verstuurt de gemeente voorlopig nog geen aanslagen precario- en reclamebelasting. De toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie worden wel geïnd. Deze belastingen hebben namelijk betrekking op het daadwerkelijke aantal bezoekers. Met andere woorden: geen bezoekers, geen belastingafdracht. Meer tvvalkenburg.tv

Verenigingen willen Kloosterkerk niet, geld verbouwing kerk dus terugstorten

De VVD vraagt het college van B&W het eventueel al aan de Protestante Gemeente Maas-Heuvelland uitgekeerde geld voor de verbouwing van de kerk terug te vorderen nu haar ter ore is komen dat mannenkoor Geulklank en Harmonie Kur-Kapel Falcobergia deze kerk niet als vervanging zien voor de Polfermolen. Meer via tvvalkenburg.tv

Nieuw portofoonnetwerk voor de Gemeentegrot

De gemeente heeft een nieuw portofoonnetwerk aangelegd in de Gemeentegrot. De grot is eigendom van de gemeente. Voor de aanleg is een bedrag van € 120.250,80 uitgegeven. Dat blijkt uit een brief die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Meer via tvvalkenburg.tv

Vergunningparkeren is gevoelig voor fraude

Op vragen van TV Valkenburg erkennen burgemeester en wethouders dat fraude bij de bezoekersregeling in het voor Valkenburg geldende systeem voor vergunningparkeren niet is aan te pakken. Dit geldt ook voor het oneigenlijke gebruik van deze regeling zelf. Meer via tvvalkenburg.tv

Par’Course ontwikkelen zonder betaling bouwleges

De bestuursrechter van de rechtbank Limburg heeft de aanslag, die door de heffingsambtenaar van de gemeente Valkenburg aan Wijckerveste had opgelegd voor het herontwikkelen van het voormalige terrein van de bierbrouwerij, vernietigd. Voor de omgevingsvergunning werden leges opgelegd van € 485.801,04. Meer tvvalkenburg.tv

Protestantse Gemeenschap krijgt krimpgeld vóór Nieuwjaar

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om nog vóór Nieuwjaar een ton aan krimpgelden over te maken aan de Protestantste Gemeente Maastricht en Heuvelland. Dit geld is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe lift in het kerkgebouw, verder voor een verdiepingsvloer en nieuwe elektra. Meer via tvvalkenburg.tv

Dear Hunter: idee voor uitsluitend wonen aan de Neerhem

Stel je voor dat de Neerhem geen toeristische functie in de toekomst zou hebben? Dus alleen een woonfunctie. Dat is één van de zgn. ‘als/dan-kaarten’ die architectencollectief Dear Hunter presenteert in drie video’s aan de gemeente en de bevolking van Valkenburg aan de Geul. Meer tvvalkenburg.tv

Horeca: Geen precariobelasting, dan ook geen toeristenbelasting

Koninklijke Horeca Nederland afd. Valkenburg aan de Geul vraagt de gemeenteraad af te zien van de heffing voor toeristenbelasting. “Wij vragen een gelijke behandeling als de precariobelasting zodat er geen oneerlijke speelveld ontstaat tussen de verschillende soorten horecabedrijven,” aldus een passage. Meer tvvalkenburg.tv

Gemeente vermarkt het trouwen of andere magische momenten

Valkenburg aan de Geul heeft een scala aan bijzondere locaties. Onder het motto: meer ceremonies in de horeca kunnen meer inkomsten opleveren voor deze sector. Allemaal factoren die de gemeente Valkenburg aan de Geul er toe hebben gebracht het trouwen op elk uur van de dag of nacht te faciliteren. Meer tvvalkenburg.tv

Polfermolenverhaal blijft draaien om miljoenen euro’s

De sluiting van de Polfermolen levert voor het gemeentelijke huishoudboekje een jaarlijkse besparing op
€ 1,2 miljoen. Voordat het gebouw de Polfermolen daadwerkelijk gesloopt kan worden, zal de gemeenteraad nog moeten beslissen over diverse scenario’s die in de nodige miljoenen lopen. Lees meer via tvvalkenburg.tv

Kloosterkerk geen alternatief voor Theaterzaal Polfermolen

De harmonie en de drumband van Kurkapel Falcobergia en mannenkoor Geulklank verhuizen per 1 januari niet naar de Kloosterkerk aan de Oosterweg. Er zit een verschil tussen de wensen van de verenigingen en de werkzaamheden die de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente, kan en wil laten uitvoeren. Meer tvvalkenburg.tv

College onderzoekt afschaffing van de hondenbelasting

Het college van B&W gaat onderzoeken of deze belasting afgeschaft kan worden. De gemeente ontvangt € 90.000,- aan belastinggeld. Veel gemeentes hebben deze belasting al afgeschaft. Een motie van de VVD en VSP voor de afschaffing is door de beide fracties ingetrokken. B&W onderzoeken dit nader. Meer tvvalkenburg.tv