21 augustus 2018 | 01:11
Home Auteurs Posts van Redactie Politiek

Redactie Politiek

68 POSTS 0 REACTIES

Evaluatie Kerststad: veel woorden, nog weinig wol

26 conclusies en aanbevelingen, 30 aandachtspunten en opmerkingen, 26 uitdagingen voor 2018, 2019 en verder. Die vormen de belangrijkste inhoud van de 44 bladzijden dikke evaluatienota Kerststad Valkenburg 2017. Wethouder Claudia Bisschops laat bovendien weten dat er nu nog geen plan van aanpak is. Meer tvvalkenburg.tv

Meer inkomsten uit Kerstmarkt Gemeentegrot

Vanaf dit jaar ontvangt de gemeente via de stichting Kerstmarkt van elke bezoeker aan de Kerstmarkt in de Gemeentegrot € 1,70. Vanaf 80.000 bezoekers € 0,80 per bezoeker. Het zijn verhoogde afdrachten waardoor de gemeente € 49.000,- per jaar aan extra inkomsten zal hebben. 

Kost WK cyclocross nog een extra 2 ton?

Het op 3 en 4 februari jl. op de Cauberg zo succesvol verlopen Wereldkampioenschap Veldrijden was ondermeer mogelijk omdat de gemeente voor € 200.000,- een...

Onduidelijkheid omtrent openbaar toilet Walramplein

Het is voor het college nog niet gelukt een voorstel uit te werken waarin de wijze van bewaking van de fietsenstalling in het Walramplein aan de orde komt. Ook over de uitvoeringswijze van het openbaar toilet én de financiële haalbaarheid van dit alles is nog geen duidelijkheid. Meer via tvvalkenburg.tv

Van dranghek tot vlaggenmast: ze zijn weer leverbaar

Medio 2014 besloot de raad dat de gemeente voor evenementen geen dranghekken, prullenbakken, verkeersborden, vlaggenmasten, waarschuwingslampen en dergelijke meer zou uitlenen. Door herschikking van prioriteiten van werkzaamheden bij de buitendienst kan deze dienstverlening toch weer op de oude voet worden voortgezet. 

Parkeerplaats kop Cauberg steeds onveiliger

De gemeente meldt dat zowel de bedrijven op de Cauberg als de politie een toename constateren van het aantal inbraken in auto's en het aantal diefstallen van auto's: 13 incidenten in 2015, 34 incidenten in 2016 en 63 incidenten in 2017. Er komen maatregelen. Als de raad toestemt komt er een camerasysteem. Meer tvvalkenburg.tv

Blijvend verlies exploitatie Geulpoort

De huidige exploitatie van de Geulpoort levert voor de gemeente een jaarlijks tekort op van € 21.600,-. Ondanks het feit dat het bedrijf  "Wij zijn Valkenburg" al weer enige tijd een deel van de Geulpoort huurt. Nadat de verhuur aan een andere partij redelijk snel moest worden gestaakt. Meer via tvvalkenburg.tv

Gemeente komt 1 miljoen te kort

De kadernota vermeldt een financiële doorberekening van het coalitieakkoord. Wanneer dit akkoord volledig zou worden uitgevoerd dan is daarmee een bedrag gemoeid van € 3,6 miljoen in 2018. Zouden alle oude plannen worden uitgevoerd dan sluit de begroting naar verwachting met een tekort van € 1.001.500,-. Meer tvvalkenburg.tv

Inventarisatie cultuurhistorisch erfgoed: beter laat dan nooit!

Al in 2011 gaf de gemeenteraad aan dat er een inventarisatie diende te komen van het Cultuurhistorische erfgoed in onze gemeente. Deze wordt op korte termijn aangepakt door tijdelijk een beleidsambtenaar aan te stellen tot eind van dit jaar. Besluitvorming is in het najaar te verwachten. Meer via tvvalkenburg.tv

Kerstmarkten: meer veiligheid voor mens en dier, hoge kosten

De gemeente laat weten dat de Kerstmarkten in de Gemeentegrot en de Fluweelengrot dit jaar nog veiliger zullen zijn. De kans op brand moet zo klein als mogelijk worden. Er wordt een mogelijkheid geschapen om tijdens een brand veilig in de grot te verblijven en er komt een nooduitgang voor de Fluweelengrot. Meer tvvalkenburg.tv

Vrijstelling leges bij aanvraag vergunning (kleine) evenementen?

Concreet wordt de raad voorgesteld door te gaan op de ingeslagen weg. Er is tevredenheid bij de vrijwilligersorganisaties. Wel moeten een 7-tal pijlers aangepakt worden. Ook gaat de gemeente kappen in de regels waar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties mee te maken hebben. Meer vernieuwingen vindt u via tvvalkenburg.tv

“Er is meer dan voorheen te doen “!

Onduidelijkheid over het WK wielrennen voor gewonde geüniformeerden. In de verkiezingsprogramma's zijn ze niet vermeld. En voor wie zijn ze bestemd? Het coalitieakkoord spreekt over een WK voor de ruimere doelgroep van gewonde geüniformeerden. Brandweer- en politiemensen zijn ook geüniformeerden. Meer via tvvalkenburg.tv

Gemeentelijke steun voor de Kerstparade

Het college van b&w is meer dan tevreden over de jaarlijkse Kerstparade. Zeker nu er in 2017 een vernieuwing heeft plaats gevonden en de speciale Chinese wagen veel succes heeft geboekt. Daarom stelt het college de raad voor om € 56.000,- renteloos voor te schieten voor eentermijn van 5 jaar. Meer via tvvalkenburg.tv

Totempaal in het Kuurpark

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad € 67.000,- uit te trekken voor een vijfde kunstwerk in het Kuurpark. Met de toezegging van € 33.000,- door de provincie kan er voor € 100.000,- een kunstwerk worden gerealiseerd "dat gaat dienen als landmark/totempaal" voor de daar al aanwezige en nog te realiseren kunstwerken.

Kan het zonder burgers?

Omdat de coalitiebesprekingen en daarmee samenhangend de samenstelling van de raadscommissies nog niet zijn afgerond en de gemeenteraad op 7 mei a.s. toch besluiten wil nemen vindt de voorbereiding van deze raadsvergadering dit keer plaats zonder dat er burgers aan tafel zitten. Meer via tvvalkenburg.tv