Redactie Politiek

SV Geuldal, waar naar toe

SV Geuldal, waar naar toe, is de vraag. Welke scenario’s SV Geuldal ook kiest, elke variant is fataal voor de gemeenschap Schin op Geul. Na het sluiten van de basisschool is verlies van weer een sociaal bindmiddel een klap die eigenlijk gelijk staat aan een K.O. voor de kern Schin op Geul. Meer via tvvalkenburg.tv

Raad verstrekt aan Enexis 1 miljoen euro

De gemeente verstrekt netbeheerder Enexis een lening van ruim 1 miljoen euro om het energienetwerk uit te breiden. “Hiermee leveren wij tevens een bijdrage in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord en daarmee het duurzaamheidsbeleid”, aldus het college van B&W. Alleen VSP stemde tegen. Meer tvvalkenburg.tv

Muur bij Openluchttheater wordt geluidsscherm

Medio 2019 zou een stenen muur in een ijzeren geraamte van 2,5 meter hoog de geluidsoverlast moeten beperken. Nu gaat het enkel om een geluidsscherm/geluidswerende wand van € 60.000,-. Met name de bereikbaarheid bij de bouw – steile wand – en de materiaalkeuze van het scherm bepalen de hoogte van de kosten. Meer tvvalkenburg.tv

Kruitmolen voor Par'Course is bijna klaar

In de plannen voor de ontwikkeling van Par’Course is voorzien in het herstellen en renoveren van het waterrad van de voormalige bierbrouwerij. Wyckerveste heeft aan een oplossing gewerkt echter kan aan de opleveringstermijn per 30 juni 2020 nog niet voldoen. B&W gaan hiermee akkoord. Meer via tvvalkenburg.tv

De beweegmakelaar brengt mensen in beweging

Bewegen, bewegen en nog eens bewegen is het motto voor de toekomst. Ook Valkenburg aan de Geul gaat programma’s maken om haar inwoners in beweging te brengen. Ook in het Heuvelland. Met de ons omringende gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Medio september wordt het akkoord getekend. Meer via tvvalkenburg.tv

Veel onzekerheden rond de Kadernota

De financiële situatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul is niet veel veranderd ten opzichte van begin mei. “We weten nog steeds niet hoe groot de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën zal zijn”, zei wethouder Claudia Bisschops. “Ook niet hoe groot de compensatie van de Rijk zal zijn”. Meer tvvalkenburg.tv

COLUMN: Het is de omgekeerde (corona)wereld

COLUMN Afgelopen weekeinde werd bekend dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-zuid een café aan de Kesselskade in Maastricht voor twee weken heeft gesloten. De beperkingen worden door de gasten niet (voldoende) nageleefd. De afspraken verslappen. Lees de column hierover via tvvalkenburg.tv

Partijen optimistisch over Kint-hotel in Pradoegebouw

Gemeente en 3W Projects BV zijn optimistisch over de herontwikkeling van het voormalige klooster tot een hotel in het Pradoegebouw aan de Steenstraat. Geeft de provincie het gevraagde uitstel niet dan zal de financiering zeker niet rondkomen en zal daarmee de verkoop niet doorgaan. Meer via tvvalkenburg.tv

Er zit nog leven in herbouw hotel Croix de Bourgogne + video

Het ligt in de bedoeling dat de projectontwikkelaar 2Rocks de leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) informeert over de stand van zaken rond de herbouw van het project hotel Croix de Bourgogne op het Th.Dorrenplein. Dat zal waarschijnlijk na de zomer plaatsvinden. Meer tvvalkenburg.tv