30 mei 2020 | 16:59
Home Auteurs Posts van Redactie Politiek

Redactie Politiek

215 POSTS 0 REACTIES

Coronacrisis: Reserveren terrasbezoek Valkenburg aan de Geul

0
In Valkenburg is overeengekomen dat ook voor de terrassen gereserveerd moet worden. Uw gegevens worden opgenomen bij de reservering. Bij een mogelijke uitbraak van het coronavirus op een later tijdstip, kan op die manier snel achterhaald worden wie in de buurt geweest is van een geïnfecteerde coronapatiënt. Meer tvvalkenburg.tv

Tarieven milieupark Valkenburg gelijk trekken

0
De fractie AB vindt de voorgestelde verhoging van de poorttarieven op het milieupark in Valkenburg erg fors. Dat schrijft fractievoorzitter Niels Dauven in een schriftelijke reactie op voorstellen van het college van B&W. Hij vraagt om de tarieven binnen de gemeenschappelijke regeling gelijk te trekken. Meer tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Kerststad Valkenburg gaat door

0
Wethouder Claudia Bisschops (CDA-economie) maakte zaterdag in ‘Valkenburg Actueel’ bekend dat Kerststad Valkenburg doorgang zal vinden. “Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats op diverse niveau’s van Kerststad. Onlangs is een videoconference met alle deelnemers geweest", aldus Bisschops. Meer via tvvalkenburg.tv

Gezond de toekomst weer tegemoet

0
Mensen die kampen met bijvoorbeeld overgewicht, diabetes, depressie of gevoelens van eenzaamheid en die bij de huisarts of bij een andere (eerstelijns) zorg- of hulpverlener op consult of op gesprek gaan, kunnen moeilijk zelf de noodzakelijke verandering te weeg brengen tot een gezondere leefstijl. Meer via tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Grote inkomstenderving en hoge uitgaven gemeente

0
De maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus zullen, bij gelijkblijvende intensiteit, de gemeente in 2020 naar schatting een bedrag van € 6,3 miljoen gaan kosten. Op dit moment gaat het al om circa € 2,4 miljoen. Eind augustus 2020 vermoedelijk om € 4,1 miljoen. Meer via tvvalkenburg.tv

Discussie Polfermolen sleept zich voort

0
"Valkenburg aan de Geul heeft recht op eigen zwemvoorziening", zegt de V.S.P., "definitief besluit om af te zien van het realiseren van een zwemvoorziening niet gewenst", aldus C.D.A. en "alle voorgestelde 4 scenario's dienen onderzocht te worden", is de mening van de V.V.D. Lees er meer over via tvvalkenburg.tv

Kerststad Valkenburg: winst in 2019, onzekerheid voor 2020

0
Als uitdagingen voor de komende edities van Kerststad Valkenburg gelden het spreiden van de bezoekers in het weekeinde naar dagen door de week. Ook de drukte van het autoverkeer in en rond het centrum vraagt aanpak. Evenals de bewegwijzering naar de Kerststad attracties. Lees de evaluatie via tvvalkenburg.tv

Beleid en ambitie gemeentelijke vastgoedportefeuille

0
De vastgoedportefeuille onroerend goed (zijnde gebouwen en gronden) van de gemeente is aanzienlijk: 189 objecten. Een beleid ten aanzien van het beheer en het onderhoud van dit vastgoed is er tot nu toe niet. Ook heeft de gemeente geen ambitieniveau uitgesproken. De nota wordt 19 mei besproken. Meer tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Reserveren voor café bezoek na 1 juni a.s.

0
In de richtlijnen die KHN heeft gedeeld met haar leden staat dat cafés en restaurants voorlopig uitsluitend mogen werken met reserveringen. Bij binnenkomst moeten de gasten hun handen wassen of ontsmetten met handgel en voordat zij echt naar binnen mogen, vindt er een controlegesprek plaats. Meer via tvvalkenburg.tv

Santa’s Village nog twee jaar op Th.Dorrenplein

0
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Santa's Village op het Th.Dorrenplein nog twee jaar aldaar te laten plaatsvinden. De eerder aangekondigde aanbesteding is uitgesteld tot medio 2021. Of dit jaar's editie doorgaat, hangt af van de dan geldende corona-maatregelen. Meer via tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Tekort gemeente loopt richting 1,5 miljoen euro

0
Het tekort van de gemeente loopt richting de anderhalf miljoen euro. De kosten vloeien voort uit extra inzet van B.O.A.'s en personeel om de noodmaatregelen en het samenscholingsverbod te handhaven. En de gemeente ontvangt veel minder geld uit parkeertarieven en lokale belastingen. Dat zegt de VSP. Meer tvvalkenburg.tv

Mogelijk totale sloop van de Polfermolen

0
De kans is aanwezig dat de plannen voor een Polfermolen 2.0 alleen maar kale grond opleveren voor "een planontwikkeling passend bij de visie voor de Plenkertstraat en omgeving". Dit is afhankelijk van de uitkomst van een 4-scenario's-onderzoek dat het college van B&W. Lees het voorstel via tvvalkenburg.tv

Verdere verschraling voorzieningenniveau Valkenburg

0
Niet alleen het middelbaar onderwijs vertrekt uit Valkenburg aan de Geul. Ook verdwijnt het zwembad van de Polfermolen. Het college heeft niet de ambitie op zwemgebied voor Valkenburg aan de Geul een regiofunctie te vervullen. Dit laat het college over aan Gulpen-Wittem, Voerendaal en Maastricht. Meer via tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Lichtpuntje voor kappers, schoonheidsspecialisten en terrassen

0
Het kabinet overweegt om contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten op korte termijn weer open te laten gaan. Daarnaast wordt voorzichtig bekeken of terrassen ook weer kunnen openen. Dat zou mogelijk per 1 juni gaan gebeuren. Dat meldt de NOS.NL via haar website. Meer via tvvalkenburg.tv

Stella Maris College in Broekhem sluit deuren

0
Het Stella Maris College in Broekhem sluit haar deuren per 1 augustus 2021. Scholenkoepel L.V.O. streeft naar brede scholengemeenschappen van vmbo-havo-vwo. Er zijn twee redenen: er is door terugloop van leerlingen minder geld beschikbaar. Ook geven zij aan dat renovatie of nieuwbouw Valkenburg noodzakelijk is. Meer tvvalkenburg.tv

Het weer in Valkenburg en omgeving