22 oktober 2019 | 22:34
Home Auteurs Posts van Redactie Politiek

Redactie Politiek

134 POSTS 0 REACTIES

Van de Mortel over Croix de Bourgogne: “Exploitatie is onrendabel”

Ondanks het feit dat er nog steeds niet gebouwd wordt aan de realisatie van Croix de Bourgogne is er nieuws te melden. Een reactie op een column van journalist Hubert Haenen op zijn Facebookpagina geschreven door /investeerder Jos van de Mortel. "De exploitatie in de huidige tijd met zekerheid onrendabel". Meer tvvalkenburg.tv

16 Miljoen kan 30 tot 50 miljoen euro worden

Provincie Limburg, wilt u voor ons 16 miljoen reserveren voor de komende 4 jaar? Dat is de vraag van de stuurgroep Buitengoed Geul en Maas. Zorgvuldig getimed aan de vooravond van de coalitiebesprekingen voor een nieuw samengesteld college van gedeputeerde staten. En kleurrijk verpakt in een bidboek. Meer via tvvalkenburg.tv

“Wat hangt ons nog boven het hoofd”

Naast de 1.2 miljoen euro die de gemeente moet bezuinigen op de Polfermolen, ligt er nog een majeure kostenpost op de loer: 1 miljoen euro. Dat maakte wethouder Bisschops bekend. "Mocht er onverhoopt een andere uitslag rond de bezuiniging rond de Polfermolen bekend worden dan hebben we een serieus probleem. Meer tvvalkenburg.tv

Evenementen: minder budget, meer regio, meer kwaliteit

Het evenementenbudget voor dit jaar is met € 145.383,- teruggebracht naar € 398.500,-. Ondanks dit mindere budget wil B&W het imago vergroten, de economie en/of de sociale samenhang en maatschappelijke deelname van de inwoners vergroten. Een nieuwe factor is de component 'duurzaam'. Meer via tvvalkenburg.tv

Ingezonden reactie omtrent Polfermolen film

Max Pluijmaekers heeft een ingezonden reactie naar TV Valkenburg gestuurd over het Polfermolen-dossier en film. De titel van de ingezonden brief is: Op Dersaborg lacht men zich kennelijk kapot! TV Valkenburg publiceert de brief integraal via haar website: www.tvvalkenburg.tv

Onbewaakte overgangen Schin op Geul worden gesloten

De twee onbewaakte spoorwegovergangen in de Graafstraat in Schin op Geul verdwijnen. Een in dezelfde straat even verderop gelegen duiker, die nu nog buiten gebruik is, wordt een voetgangerstunnel. Dit in het kader van het landelijk saneren van onbewaakte spoorwegovergangen. Meer via tvvalkenburg.tv

Eerste evaluatie Kerstmarkt

De gemeente ontving € 800.000,- aan indirecte inkomsten tijdens de afgelopen Kerstmarktperiode 2018. Ondermeer € 225.000,- aan parkeergelden, € 190.000,- aan toeristenbelastingen € 195.000,- uit de exploitatie van de Polfermolen. Het totaal aantal bezoekers aan Kerststad Valkenburg bedroeg 290.000. Meer via tvvalkenburg.tv

College lokt kiezer naar stemhokje voor parkeerpeiling

Het college van B&W - in bijzonder wethouder Claudia Bisschops van het CDA en tevens zelf kandidaat voor de Provinciale Staten - proberen de inwoners van Broekhem-Noord naar de stembus te lokken op verkiezingsdag 20 maart a.s. En wel met een richtinggevende peiling over een mogelijke invoering van een parkeer vergunningsysteem.

Polfermolen 2.0

ColumnDe Polfermolen werd in 5 jaar tijd tussen de brand in sporthal de Weigert en de officiële opening in 2002 ontwikkeld, gefinancierd en gerealiseerd. Met...

Mariëlle Smeets nieuw VVD-raadslid

Maandagavond werd Mariëlle Smeets-Vermariën beëdigd als nieuw raadslid voor de V.V.D. Smeets liet over haar verse raadslidmaatschap geen gras over groeien en diende een motie in over de opname van het onderwerp 'duurzaamheid' in alle raadsnota's. De motie werd aangenomen. Meer tvvalkenburg.tv

Film over Polfermolen nog niet akkoord bevonden

De film die de gemeenteraad laat maken over de besluitvorming rond de Polfermolen is nog steeds niet geaccordeerd. Dat bleek maandag tijdens de raadsvergadering. Bijna alle politieke fracties hadden nog opmerkingen over de inhoud. Morgen, woensdag 13 februari, wordt een nieuwe besloten vergadering belegd. Meer tvvalkenburg.tv

Blunder: Broekhem vergeten

In de raadsnota over de genomen beslissingen in het Polfermolen-dossier heeft het college een blunder begaan door de wijk Broekhem niet te noemen als wijk. In alle wijken van de gemeente zullen avonden georganiseerd worden waarbij inwoners hun zegje kunnen doen over de genomen besluiten rond de Polfermolen. Meer tvvalkenburg.tv

Inwoners mogen zegje doen over ‘dossier Polfermolen’

Dit jaar gaat de gemeenteraad met het 'dossier Polfermolen' naar de inwoners. Dat gebeurd in een zes-tal bijeenkomst in de afzonderlijke kernen. Voor het organiseren en leiden van de bijeenkomsten in de kernen is het bedrijf Facet& benaderd. Daarnaast maakt het bedrijf Baadjou een animatiefilm'. Meer via tvvalkenburg.tv

Stilte rond Valkenburgse hotelprojecten

"De gemeente is met de ontwikkelaar van de Ignatousvallei in gesprek. De CDA-fractie heeft ook over dit onderwerp vragen gesteld. Als de antwoorden beschikbaar zijn, wordt u geïnformeerd", aldus de woordvoerder. De grond waarop Croix de Bourgogne en dependances gebouwd wordt, is nog eigendom van de gemeente. Meer tvvalkenburg.tv

Herbouw Croix de Bourgogne en dependances afblazen

De Valkenburgse Senioren Partij (V.S.P.) heeft in een brief aan het college van B&W de vraag gesteld om de herbouw van hotel Croix de Bourgogne en de dependances op het Th.Dorrenplein niet te laten doorgaan. Jef Kleijnen, fractievoorzitter van de VSP, vraagt om De Dikke Kei terug te plaatsen. Lees de brief via tvvalkenburg.tv

Het weer in Valkenburg en omgeving