12 november 2019 | 03:31
Home Auteurs Posts van Redactie Politiek

Redactie Politiek

149 POSTS 0 REACTIES

CDA vraagt volledige openheid over herbouw Croix

Met negen vragen en met een verwijzing naar een eerdere open brief doet de CDA-fractie een uiterste poging in de gemeenschap levende vragen rondom de herbouw van Croix de Bourgogne en de dependances Louis en Theodoor aan het Theodoor Dorrenplein beantwoord te krijgen. Lees de vragen en de open brief via tvvalkenburg.tv

Aanbod zorg Virenze gegarandeerd door overname

De Parnassia Groep en MET ggz nemen de activiteiten van het noodlijdende Virenze over. Dat is deze week bekend gemaakt door wethouder Dauven. Virenze verkeerde de afgelopen maanden in zwart financieel weer. Verwacht wordt dat een groot deel van het Virenze personeel over kan gaan naar één van de bedrijven. Meer tvvalkenburg.tv

Er is hoop voor behoud Polfermolen?

Het college van B&W durft de raad voor te houden dat "dan onze financiële positie op niet al te lange termijn structureel verbetert met € 2,9 miljoen". Verder schrijft het college: "In dat geval kan uw raad nieuw beleid entameren of taakstellingen, waartoe in het verleden is besloten, ongedaan maken". Meer via tvvalkenburg.tv

Zonnepanelen op dak gemeentehuis

Na het ver-LED-ten van de openbare verlichting komen er nu zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Ook het dak van de opslagloods van het gemeentelager op bedrijventerrein de Valk wordt met panelen bedekt. In dit lager en in de schaftfaciliteit op de begraafplaats aan de Cauberg wordt LED aangebracht.

Meevaller voor de Polfermolen

De op grond van wettelijke voorschriften vereiste vervanging van niet-resistent roestvaststaal (R.V.S.) afgelopen zomer in de stalen draagconstructie van de Polfermolen in Valkenburg heeft minder gekost dan enkele maanden geleden door de gemeente werd gedacht. De totale kosten bedroegen € 47.597.-. Meer via tvvalkenburg.tv

Virenze in zwaar weer, gemeente betaalt achteraf. Zorg gewaarborgd

Virenze biedt aan 78 jongeren in Valkenburg aan de Geul geestelijke gezondheidszorg. De kosten daarvan worden door de gemeente gefinancierd. Tot nu toe via voorschotten gekoppeld aan verwachte productie. Vanaf nu betaald de gemeente achteraf. Virenze verkeer in zwaar weer. Meer via tvvalkenburg.tv

Hij of zij komt: de Koninklijk benoemde burgemeester!

Vandaag, 7 november, is een drukke dag voor de gemeenteraad. Na de intrede van de Seniorenpartij in de raad staat de programmabegroting op de agenda. En daarna komt de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan de orde. Wanneer wnd-burgemeester Schrijen nieuwe burgemeester, zal hij moeten solliciteren. Meer tvvalkenburg.tv

Veilige schoolfietsroutes liggen als los zand verspreid

Woensdag vindt de 'opening' van de vernieuwde school-thuis routes plaats. Die routes zijn in Sibbe en Houthem neergelegd. Wethouder Vankan en gedeputeerde Geurts ronden feestelijk deze werkzaamheden af. De veilige schoolroutes liggen als los zand verspreid. Daarover heeft TV Valkenburg vragen gesteld. Zie tvvalkenburg.tv

Hoe gaat de Auw Wieverbal-regeling uitpakken?

Al menig keer is in de gemeenteraad gesproken over de € 15.000,= die de gemeente per jaar verstrekt aan de Valkenburgse Evenementen Vrienden, het organisatiecomité 't Auw Wieverbal. "Is het een subsidie" (vraagt CDA)? Nee het is een "bijdrage in de kosten van de organisatie", (antwoord wethouder Vermeer). Zie tvvalkenburg.tv

Fietsenstalling en openbaar toilet in het digitale tijdperk

In de Kadernota komt de kans bij de herinrichting van het Walramplein om daar een openbaar toilet en een bewaakte fietsenstalling te realiseren aan de orde. B&W zijn niet erg enthousiast en zegt: "het woord is aan U". Is het gebrek aan enthousiasme er debet aan dat de digitale wereld voor de fietsenstalling gesloten blijft?

Lukt strategische aankoop parkeergrond nu wel?

In de kadernota aan de gemeenteraad herhaalt het college het voorstel uit september 2016 een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de Nieuweweg in Valkenburg. Groot 1.86.86 ha. Toen was de koopsom € 169.000.=. Nu is er sprake van € 103.000,=. Dat is de geschatte waarde. Het is een strategische aankoop. Meer tvvalkenburg.tv

Kerststad Valkenburg veilig voor vleermuis en bezoeker

B&W laten in het informatiebulletin aan de gemeenteraad weten dat er zeker ongeveer € 43.000,= extra nodig is om de voor Kerststad 2017 vereiste vergunningen te regelen die de wet Natuurbescherming vereist. Voor veiligheidsmaatregelen worden 2 ton extra berekent en voor brandveiligheid nog eens 5 ton. Meer via tvvalkenburg.tv

Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 4

De gemeente zelf wil de brede maatschappelijke voorziening niet realiseren. Wel kan zij via een aanbesteding de grond verkopen met een verplichting tot invulling van deze maatschappelijke voorziening. Over haalbaarheid van en behoefte aan een dergelijke voorziening geen woord. Meer hierover via tvvalkenburg.tv

Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 3

In hun nota maken B&W duidelijk dat in hun plannen de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV vanaf 2021 afgeslankt doorgaat met de in de BV dan overgebleven functies: nieuwe sporthal, Gemeentegrot, sporthal de Bosdries en werkgever combinatiefunctionarissen. Opvallend is de dubbele pet van het College. Meer via tvvalkenburg.tv

Ingezonden reactie over ontwikkelingen rond het Leeuwterrein

In een artikel over de ontwikkelingen op het Leeuw-terrein wordt de vraag gesteld en daarmee ook de suggestie gewekt alsof de raad in beslotenheid alle plannen van Wijckerveste al bij voorbaat inwilligt. Antwoord: de raad heeft in deze helemaal NIETS in beslotenheid toegezegd of besloten! Lees de gehele brief via tvvalkenburg.tv

Het weer in Valkenburg en omgeving