Politiek

Goudenrood moet nog langer wachten op schermen

De Houthemse wijk Goudenrood zal nog langer moeten wachten op geluidschermen langs de autosnelweg A79. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering waarin wethouder Meijers op CDA vragen zei dat de prioriteit bij de provincie niet hoog ligt. “De provincie geeft er de prioriteitsklasse drie aan.” Meer tvvalkenburg.tv

Gemeente niet eens met flinke korting Gemeentefonds

De kleine gemeenten met inwoneraantallen tot 20.000 inwoners krijgen veel minder inkomsten van de Rijksoverheid. Dat zou financiële gevolgen voor Valkenburg aan de Geul kunnen hebben in de nabije toekomst. “Maar liefst € 58,- minder per inwoner”, schrijft het college in een brief. Meer tvvalkenburg.tv

Geen parkeerverbod in St.Apolloniastraat Sibbe

Er komt geen parkeerverbod voor auto’s in de Sibbense St. Apolloniastraat. In de sterk stijgende en doodlopende straat heeft de afvalophaaldienst veel moeite om de straat in te rijden. “Nagenoeg alle bewoners hebben hiervoor gekozen”, zegt wethouder Remy Meijers. Meer via tvvalkenburg.tv

Muur bij Openluchttheater wordt geluidsscherm

Medio 2019 zou een stenen muur in een ijzeren geraamte van 2,5 meter hoog de geluidsoverlast moeten beperken. Nu gaat het enkel om een geluidsscherm/geluidswerende wand van € 60.000,-. Met name de bereikbaarheid bij de bouw – steile wand – en de materiaalkeuze van het scherm bepalen de hoogte van de kosten. Meer tvvalkenburg.tv

Nieuwe toiletvoorziening en aanpassingen nooduitgang Gemeentegrot

De Gemeentegrot krijgt een nieuwe toiletvoorziening krijgen. De bestaande voorziening is niet meer van deze tijd, laat wethouder Claudia Bisschops weten. “Uit de evaluatie van de kerstmarkt 2019 is gebleken dat het wenselijk, zo niet noodzakelijk is om twee investeringen in de gemeentegrot te realiseren. Meer tvvalkenburg.tv

Kruitmolen voor Par'Course is bijna klaar

In de plannen voor de ontwikkeling van Par’Course is voorzien in het herstellen en renoveren van het waterrad van de voormalige bierbrouwerij. Wyckerveste heeft aan een oplossing gewerkt echter kan aan de opleveringstermijn per 30 juni 2020 nog niet voldoen. B&W gaan hiermee akkoord. Meer via tvvalkenburg.tv

PGP wil gefaseerd maaibeleid en stimulering biodiversiteit

De PGP-fractie stelt een gefaseerd maaibeleid en stimulering en behoud van biodiversiteit voor. “Daarbij is het belangrijk om onze inwoners mee te nemen in de veranderende kijk op groenvoorziening”, aldus Pat-Jos Huisman, raadslid in een brief aan het college van B&W over de groenvoorziening. Meer tvvalkenburg.tv

Alternatieve fietsroute om Betsy Perklaan te ontlasten

In een brief aan het college stelt de VSP-fractie een nieuwe fietsroute voor om de overlast in de Betsy Perklaan te verminderen. Binnenkort gaat wethouder Vankan in overleg met de bewoners. VSP stelt voor om de fietsers via de Burg.Henssingel, sportpark Oost, naar de Oosterweg te leiden. Bekijk de route via tvvalkenburg.tv