Politiek

Kruitmolen voor Par'Course is bijna klaar

In de plannen voor de ontwikkeling van Par’Course is voorzien in het herstellen en renoveren van het waterrad van de voormalige bierbrouwerij. Wyckerveste heeft aan een oplossing gewerkt echter kan aan de opleveringstermijn per 30 juni 2020 nog niet voldoen. B&W gaan hiermee akkoord. Meer via tvvalkenburg.tv

PGP wil gefaseerd maaibeleid en stimulering biodiversiteit

De PGP-fractie stelt een gefaseerd maaibeleid en stimulering en behoud van biodiversiteit voor. “Daarbij is het belangrijk om onze inwoners mee te nemen in de veranderende kijk op groenvoorziening”, aldus Pat-Jos Huisman, raadslid in een brief aan het college van B&W over de groenvoorziening. Meer tvvalkenburg.tv

Alternatieve fietsroute om Betsy Perklaan te ontlasten

In een brief aan het college stelt de VSP-fractie een nieuwe fietsroute voor om de overlast in de Betsy Perklaan te verminderen. Binnenkort gaat wethouder Vankan in overleg met de bewoners. VSP stelt voor om de fietsers via de Burg.Henssingel, sportpark Oost, naar de Oosterweg te leiden. Bekijk de route via tvvalkenburg.tv

De beweegmakelaar brengt mensen in beweging

Bewegen, bewegen en nog eens bewegen is het motto voor de toekomst. Ook Valkenburg aan de Geul gaat programma’s maken om haar inwoners in beweging te brengen. Ook in het Heuvelland. Met de ons omringende gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Medio september wordt het akkoord getekend. Meer via tvvalkenburg.tv

Advies aan woonstichtingen: geen huurverhoging in coronatijd

De gemeente heeft Wonen Zuid, Woonpunt en Woningstichting Berg & Terblijt geadviseerd om geen huurverhoging per 1 juli 2020 door te voeren. Het college van B&W is net als de V.S.P. van mening dat het niet wenselijk is dat huurders in deze coronatijd in financiele problemen kunnen komen. Meer via tvvalkenburg.tv

Het mysterie van de afwijkende witte zakken

“Blijkbaar zijn diverse zakken door de controle geglipt”, zegt wethouder Meijers tegen TV Valkenburg op vragen waarom onlangs gekochte witte zakken kleiner van omvang zijn. Het verschil kwam aan het licht toen een nieuwe rol niet in de afvalbak paste. Meijers zegt dat de zaak daarmee nog niet is afgehandeld. Meer tvvalkenburg.tv

Uitbreidingsplan Camping Vinkenhof ter discussie

De commissie S.O.B. boog zich dinsdag over de uitbreidingsplannen van de camping aan Engwegenl: kap van een perceel met bomen moeten gekapt worden voor de aanleg van 9 boomhutten (zgn. glamping, red) en de aanleg van een parkeerplaats. Deze zgn. kersenwei bestaat uit slechts 6 kersenbomen en voor de rest ‘kapbare’ bomen.

Veel onzekerheden rond de Kadernota

De financiële situatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul is niet veel veranderd ten opzichte van begin mei. “We weten nog steeds niet hoe groot de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën zal zijn”, zei wethouder Claudia Bisschops. “Ook niet hoe groot de compensatie van de Rijk zal zijn”. Meer tvvalkenburg.tv

COLUMN: Het is de omgekeerde (corona)wereld

COLUMN Afgelopen weekeinde werd bekend dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-zuid een café aan de Kesselskade in Maastricht voor twee weken heeft gesloten. De beperkingen worden door de gasten niet (voldoende) nageleefd. De afspraken verslappen. Lees de column hierover via tvvalkenburg.tv

Partijen optimistisch over Kint-hotel in Pradoegebouw

Gemeente en 3W Projects BV zijn optimistisch over de herontwikkeling van het voormalige klooster tot een hotel in het Pradoegebouw aan de Steenstraat. Geeft de provincie het gevraagde uitstel niet dan zal de financiering zeker niet rondkomen en zal daarmee de verkoop niet doorgaan. Meer via tvvalkenburg.tv

Er zit nog leven in herbouw hotel Croix de Bourgogne + video

Het ligt in de bedoeling dat de projectontwikkelaar 2Rocks de leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) informeert over de stand van zaken rond de herbouw van het project hotel Croix de Bourgogne op het Th.Dorrenplein. Dat zal waarschijnlijk na de zomer plaatsvinden. Meer tvvalkenburg.tv