Regio's

Coronacrisis: vier de Vastentijd en Pasen tijdens de lockdown

Net als vorig jaar moet Pasen ook dit jaar wellicht in kleine kring worden gevierd. Kerkelijke vieringen mogen vrijwel zeker slechts door een beperkt aantal gelovigen worden bijgewoond. Uit voorzorg hebben de bisschoppen afgelopen week een website gelanceerd met bijbehorende campagne ‘Vier Pasen’ genaamd. Meer tvvalkenburg.tv

TV Valkenburg werkt mee aan ‘Professor Erik Scherder onderzoekt’

Afgelopen weekeinde zijn de opnames gemaakt voor een nieuwe aflevering van “Professor Erik Scherder onderzoekt”. Het is een populair wetenschapsprogramma van de EO. Er zijn meerdere gasten  uitgenodigd waaronder Nancy Hardy-Jansen, presentatrice van TV Valkenburg. Cameraman André Kerkhofs ging mee. Meer tvvalkenburg.tv

Coalitiebreuk: AB en PGP: wél gedegen onderzoek naar Polfermolen

In een vrijdagavond verstuurde persverklaring van de politieke partijen AB en PGP schrijven beiden: “Het college heeft vervolgens – na gedegen onderzoek – heel duidelijk gemaakt dat deze plannen  juridisch, financieel, maatschappelijk en inhoudelijk volstrekt onrealistisch (binnen de gestelde kaders) zijn.” Meer tvvalkenburg.tv

Burgemeester Jan Schrijen blijft aan als waarnemer

Burgemeester Jan Schrijen zal ook na 1 maart a.s. nog enige tijd als waarnemend burgemeester functioneren in Valkenburg aan de Geul. “Dat zal duren tot aan de ingangsdatum van de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting begin april,” aldus de provincie Limburg. Meer via tvvalkenburg.tv

Coalitiebreuk: Polfermolen kan gered worden. AB en PGP willen dit niet

Onlangs heeft zich een ondernemer (de naam is niet bekend, red.) bij de gemeente gemeld die het sport- en recreatiecentrum wil gaan exploiteren. Daarover zijn de afzonderlijke fracties geïnformeerd. Enkele fracties wilden die vierde oplossing voor het noodlijdende centrum verder bespreken en uitwerken. Meer tvvalkenburg.tv

Valkenburgse coalitie valt uit elkaar

De raadsfracties van AB en PGP zeggen- per direct- hun vertrouwen op in de coalitiepartner CDA. De afgelopen periode is de coalitie bij herhaling op de proef gesteld dit heeft ertoe geleid dat continuering van de samenwerking in deze coalitie niet meer mogelijk blijkt. Ze zullen zo snel als mogelijk een raadsvergadering laten oproepen, daarbij gesteund door de Valkenburgse fractie van de VVD.

Fractievoorzitters nemen openbaar toilet in gebruik

Donderdagmiddag kwam er een einde aan de soap rondom de openbare toiletten op het Theodoor Dorrenplein. Omstreeks 13:00 uur werden ze geopend en voorlopig zullen ze ook 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur toegankelijk zijn. En Bianca Rooding en Jef Kleijnen schitterden gezamenlijk. Meer via tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Aan de wandel met Amber: wandelt u mee?

Ouderen hebben in toenemende mate behoefte aan even contact en tegelijkertijd in beweging zijn. Het idee ontstond om ouderen die graag willen wandelen, mee naar buiten te nemen. Vervolgens wordt een wandelmaatje aan de deelnemer gekoppeld. Meer via tvvalkenburg.tv

Bezoekers geven het Geuldal een 8,7

De 267 respondenten gaven het Geuldal gemiddeld een 8,7 als rapportcijfer, waarvan maar liefst 106 mensen een 9 gaven en dat is heel hoog. Dat zijn de meest in het oog springende resultaten van een in september en oktober vorig jaar gehouden belevingsonderzoek door stichting Natuurmonumenten. Meer via tvvalkenburg.tv

Achter de Veurkant: burgemeester Jan Schrijen

Bekijk het afscheidsinterview met Jan Schrijen. Hoogstwaarschijnlijk zal Schrijen nog enkele weken als waarnemend burgemeester functioneren voordat de benoeming van de voorgedragen burgemeester Daan Prevoo een feit is. Meer tvvalkenburg.tv

Coronacrisis: Openbare toiletten donderdag 12 uur open

De openbare toiletten op het Th.Dorrenplein worden donderdagmiddag om 12:00 uur weer geopend. Dat heeft de gemeente vanmiddag bekend gemaakt. Als reden wordt het mooie weer en voorjaarsvakantie genoemd. Meer via tvvalkenburg.tv

Extra afvalcontainers vanwege ‘to-go’ producten

Op verschillende locaties bieden horeca-ondernemers ‘to-go’ producten aan. Hierdoor raken de afvalbakken in de openbare ruimte sneller overvol. De gemeente gaat in de weekeinden extra afvalcontainers plaatsen op het Theodoor Dorrenplein, in het Halderpark en op de parkeerplaats aan de Oosterweg. Meer tvvalkenburg.tv