Oud Valkenburg

Eindejaarswensactie is er weer!

Ook dit jaar heeft TV Valkenburg weer de welbekende jaarlijkse eindejaarswensactie. Je wens wordt via TV (Tekst-TV en LIVE stream) én onze populaire website roulerend getoond in de periode van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020. Het bestellen en betalen gaat via onze webshop: https://webshop.tvvalkenburg.tv

Lood gestolen van dak stroomhuisje in Gerendal

Afgelopen weekeinde is er lood gestolen van het dak van het stroomhuisje dat bij de ingang van het Gerendal in Oud-Valkenburg staat. Blijkbaar zijn de dieven gestoord geweest bij het weghalen ervan. Het laatste stuk lood heeft men niet verwijderd gekregen. Meer tvvalkenburg.tv

Vrouw met haar rolstoel aan Oosterweg in Geul beland

Een vrouw is donderdagmiddag met haar rolstoel aan de Oosterweg in de Geul beland. Politie en brandweer werden voor hulp opgeroepen om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. De vrouw tuimelde op het smalle gedeelte van de Oosterweg van een meter hoog talud. Hulpdiensten en omstanders hielpen vrouw uit de Geul.

Start snoeiwerk Biebosch en St.Jansbos in oktober

Woensdagavond 21 augustus namen een twintigtal bewoners van de omliggende woningen en vanuit Sibbe deel aan de informatiewandeling met uitleg georganiseerd door Natuurmonumenten. Natuurmonumenten gaat op drie plaatsen in de Biebos werkzaamheden uitvoeren. Meer via tvvalkenburg.tv

Uitslag poll: "Er komen steeds meer (deels) rookvrije terrassen"

Het landelijke, maar ook lokale, nieuws dat er een nieuwe trend is naar meer (deels) rookvrije terrassen in Nederland leverde nogal wat commotie op. Voor TV Valkenburg reden om onze bezoekers afgelopen week te polsen wat zij er van vinden.
Uitslag poll
374 mensen brachten hun stem uit:
47,59% is het er mee eens
32,35% is het oneens
20,05% geen mening
Kijk op tvvalkenburg.tv voor meer details.

"Deel klachten zijn moeilijk oplosbaar", zegt boa

Het spreekuur van de wijkboa Jens Jongen is bezocht door 5 bewoners van Schin op Geul. Er werden klachten over hondenpoep ingebracht terwijl een hondenuitlaatplek voor Schin op Geul door de gemeente is afgewezen. Ook werd gevraagd naar een parkeerverbod bij de wegversmalling aan de Breeweg. Meer tvvalkenburg.tv

Wijk-Boa Jens Jongen houdt spreekuur

De wijk-Boa voor Oud-Valkenburg en Schin op Geul houdt op dinsdag 23 juli van 14 tot 15 uur spreekuur in ’t Geboew in Schin op Geul. U kunt er terecht voor vragen, opmerkingen of suggesties over veiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Meer via tvvalkenburg.tv

Vlam in de pan in Oud-Valkenburg

Bij het bereiden van maaltijden is waarschijnlijk de vlam in de pan geslagen in een woonhuis aan de Oud-Valkenburgerweg in oud-Valkenburg. Het brandalarm ging af rond kwart over vier. De keukenbrand kwam gelukkig niet tot ontwikkeling. Er bleef rookschade over. Meer via tvvalkenburg.tv

Bisschop Harie Smeets bezoekt dekenaat Gulpen

Vanaf vrijdag bezoekt bisschop mgr. drs. Harrie Smeets het dekenaat Gulpen, Hij heeft die drie dagen een vol programma, o.a. een bezoek aan de ondergrondse kapel in de groeve van Sibbe in het kader van de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding. Voor de parochie vrijwilligers is er een ontmoetingswandeling. Meer tvvalkenburg.tv

Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

Donderdag 13 juni gaat Jacquo Silvertant in de Heuvellandbibliotheek Valkenburg van 19.30 – 21.30 uur in de tweede lezing uit de cyclus over Valkenburg in de Tweede Wereldoorlog verder in op hetgeen zich tijdens de oorlog allemaal in Valkenburg heeft afgespeeld. Aanmelden indien u de lezing wil bezoeken. Zie tvvalkenburg.tv

16 Miljoen kan 30 tot 50 miljoen euro worden

Provincie Limburg, wilt u voor ons 16 miljoen reserveren voor de komende 4 jaar? Dat is de vraag van de stuurgroep Buitengoed Geul en Maas. Zorgvuldig getimed aan de vooravond van de coalitiebesprekingen voor een nieuw samengesteld college van gedeputeerde staten. En kleurrijk verpakt in een bidboek. Meer via tvvalkenburg.tv

Gemeentelijke lasten stijgen, ook in Valkenburg aan de Geul

De gemeentelijke woonlasten zijn dit jaar gemiddeld 3,4 % hoger dan in 2018. Dat is ruim boven de verwachte inflatie van 2,4 %. In Valkenburg aan de Geul bedragen de totale woonlasten € 358,34. Dat is een stijging van 2,3% ten opzichte van 2018. Bekijk via onze website de woonlasten van onze buurgemeenten. Zie tvvalkenburg.tv

Samen Eten Seniorenraad volgeboekt

De bijeenkomst Samen Eten op 22 november in het Stella Maris college, is volgeboekt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Seniorenraad Valkenburg. Het uit-eten-voor-ouderen in november was de laatste van drie ‘samen eten’-bijeenkomsten. In december organiseert de Seniorenraad nog een kerstdiner. Meer tvvalkenburg.tv

Filmvoorstellingen Seniorenraad in 't Geboew

Op vrijdag 26 oktober vertoont de seniorenraad in samenwerking met de Heerlijkheid ‘Schin op Geul’ in ’t Geboew de film ‘Viktoria en Abdulla’. De voorstelling begint om 14.00 uur. Bij het gemeenschapshuis is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Meer via tvvalkenburg.tv