Provincie: 1 miljoen euro voor 1 miljoen bomen

Voorpagina » Toerisme » Provincie: 1 miljoen euro voor 1 miljoen bomen
De Provincie Limburg heeft een subsidiepot voor het ‘één-miljoen-bomen-plan’ gereserveerd voor de komende drie jaar. “De regeling is eenvoudig van opzet,” zo laat gedeputeerde Hubert Mackus weten. “Daarmee willen we ruimte bieden aan de veelheid van initiatieven. En…wie het eerst komt, het eerst maalt.”
Voorwaarden
De Provincie stelt wel regels. Zo is de voorwaarde dat er minstens honderd bomen van verschillende inheemse soorten moeten worden geplant. Bovendien moeten de bomen worden besteld bij lokale of regionale kwekerijen en – na aanplant – minstens dertig jaar worden onderhouden.
Particulieren
Particulieren kunnen zelf rechtstreeks geen verzoek indienen voor een bijdrage. Zij kunnen dit wel doen in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente of een terrein beherende organisatie. Het Limburgs Parlement heeft medio december opdracht gegeven voor het
‘1-miljoen-bomen-project’. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voor praktisch elke Limburger een extra boom wordt geplant. Dus boven op de reguliere aanplant van bomen door nieuwe bosaanplant of vervanging van bestaande bomen. Afgelopen zaterdag plantte Global Exploration in Valkenburg 100 bomen.
De extra bomen zorgen niet alleen voor een vergroening van de omgeving, maar zorgen ook voor gezonde lucht, slaan CO2 op en vangen fijnstof af. De bomen zorgen bovendien voor verkoeling in hete zomers.
Foto Global Exploration
← Vorig bericht

Stem 'Andy & Roy' naar de finale van het L.V.K.

Onthulling tijdelijk Holocaustmonument “Levenslicht”

Volgend bericht →