1 op 7 kinderen volgt onderwijs buiten gemeente

Voorpagina » Toerisme » 1 op 7 kinderen volgt onderwijs buiten gemeente

Circa 15% van de schoolgaande jeugd uit de gemeente Valkenburg aan de Geul volgt basisonderwijs buiten de gemeente. Van zelfs 48 leerlingen is niet bekend naar welke basisschool zij gaan. De cijfers in Valkenburg aan de Geul liggen hoger dan het landelijke gemiddelde. Bijkomend probleem vormt de de verkeersveiligheid bij de diverse scholen. Deze dient nader bekeken te worden. 35% van de kinderen in de leeftijd 4 tot 11 jaar zijn de laatste 10 jaar niet naar basisscholen in deze gemeente gegaan.
Onderzoek
Hilde Baay (PGP) en Jef Kleijnen (VSP) spraken over deze problemen tijdens de commissievergadering voor het sociaal domein. Wethouder Remy Meijers zegde een gemeentelijk onderzoek toe naar bovenstaande cijfers aan de hand van de nieuwste cijfers per 1 oktober 2019. Bovendien zal in de volgende commissievergadering het verschil aangegeven worden van FRISSE SCHOLEN A en B. Scholenkoepel Innovo heeft geen opmerkingen geplaatst bij de Valkenburgse scholen.
Gevolgen voor de kernen
In de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn nog basisscholen gevestigd in de kernen Berg & Terblijt, Broekhem en Valkenburg-centrum. In Vilt, Houthem en Schin op Geul zijn de scholen gesloten. De ouders dienen kennis te nemen van de problematiek die kan ontstaan voor leefbaarheid in de kernen als kinderen bij andere scholen buiten de eigen kern/gemeente worden aangemeld.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Onderzoek naar nieuwe accommodatie voor SV Geuldal

Plaquettes gesneuvelde soldaten in Grachtstraat en Kerkplein

Volgend bericht →