1+1+1=3, 1+1+1=2, 1+1+1=1. Deel 2

Voorpagina » Toerisme » 1+1+1=3, 1+1+1=2, 1+1+1=1. Deel 2
De door de provincie Limburg aan de gemeenten in Zuid-Limburg toegestuurde concept-notitie over de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg ( ” Besturen blijft vooruitzien ” ) geeft een aardige inkijk in de gesprekken die de diverse colleges van burgemeester en wethouders met gedeputeerde Ger Koopmans hebben gevoerd over samenwerking/ herindeling.
Burgemeester en wethouders van Meerssen brengen duidelijk de raad in positie. Allereerst geven zij aan dat in de raadsvergadering van 7 juli jl gebleken is dat er door de fracties niet bij voorbaat afwijzend wordt gereageerd op het verkennen van samenwerking in de regio, inclusief de optie van herindeling.
Verder geeft het college aan dat de gemeenteraad een belangrijke rol speelt bij een in te zetten verkenningsproces. Bovendien zal de raad daartoe eerst opdracht moeten geven aan het college.
 Het verslag van het gesprek in Valkenburg aan de  Geul vermeldt dat er medio augustus een besloten raadsvergadering is gehouden waarin de raad van gedachten heeft gewisseld over zijn toekomstige positie. Wat de gemeenteraad als conclusie/opdracht heeft geformuleerd wordt niet vermeld. Of het moet zijn dat de volgende passage in het verslag door de raad is geformuleerd: ” Valkenburg aan de Geul heeft al een langere periode de wens en noodzaak om te komen tot een intensievere bestuurlijke samenwerking op de schaal van het Heuvelland, inclusief de optie van fusie met andere gemeenten in het Heuvelland. De gemeente Meerssen is daarbij in ieder geval een voor de hand liggende partner “.
Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul gaven in het gesprek met gedeputeerde Ger Koopmans aan dat het in de bedoeling ligt na 26 september 2016 een gezamenlijke raadsconferentie met de raad van Meerssen te houden.
In de uitnodiging van de raadsgriffier van Valkenburg aan de Geul voor de openbare raadsbijeenkomst op 17 oktober om 20.00 uur wordt van dit voornemen geen melding gemaakt. Ook wordt niet gesproken over de opzet van deze raadsbijeenkomst.
In Meerssen is op 14 september jl over samenwerking met andere gemeenten een raadsbijeenkomst gehouden onder leiding van een externe gespreksleider en met een inleiding van bestuurskundige. De website van TV Valkenburg maakte hiervan melding. Belangstellenden konden meediscussiëren.

Blijkbaar zijn het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in de besloten raadsvergadering van augustus jl ook tot de conclusie gekomen dat de burgers/inwoners op dit moment niet bij beantwoording van de vraag samenwerking/herindeling betrokken hoeven te worden. Het verslag van het gesprek met de gedeputeerde vermeldt namelijk dat Valkenburg aan de Geul nog in de beginfase van het proces staat.

Ook bij dit proces met verstrekkende maatschappelijke consequenties pas na de vaststelling van de reactie door de gemeenteraad op 17 oktober a.s. een communicatie-campagne? Of gaat de gemeenteraad zelf voor 17 oktober a.s. nog meningen peilen bij organisaties, verenigingen, bedrijven, instellingen en inwoners?
KLIK HIER om het gehele rapport te lezen.
← Vorig bericht

Wie en waar: man en vrouw in huiskamer?

Herindeling gemeente Valkenburg aan de Geul praktisch een feit

Volgend bericht →