Ze hebben het nog heel even druk, de leden van het organiserend comité van de zes deelnemende muziekverenigingen, die het succesvolle evenement “3x Bedankt” weer in de steigers zetten.
“Samen organiseren, samen musiceren” was het motto dat enige jaren geleden aan de basis lag van het initiatief om iets terug te doen voor de  financiële en morele steun die deze muziekverenigingen ontvangen van hun trouwe supporters.

Een doorslaand succes vanaf het allereerste begin. Over enkele weken, om precies te zijn 28 februari, kunnen de aanwezigen in de Polfermolen weer genieten van fijne muziek van de mannenkoren, een gemengd koor, een dameskoor, twee harmonieën en de drumbands.

Kaarten in de voorverkoop à € 5,= inclusief 2 consumpties bij ’t Toebackhoes, Readshop en Natuurshop Madelief.  Maar…..op=op!