Sportvisserij Limburg vraagt geen nieuwe stuwing in Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Sportvisserij Limburg vraagt geen nieuwe stuwing in Geul

In een brief aan het waterschap Roer en Overmaas en aan de gemeente Valkenburg aan de Geul vraagt Sportvisserij Limburg aan beide instanties  een gelijkluidend standpunt in te nemen om opstuwing in primaire watergangen ten behoeve van watermolens dan wel voor waterkrachtcentrales niet toe te staan. Stuwing zorgt voor stilstaand water en door bezinking van modder sterft alle leven af.
Sportvisserij Limburg heeft al meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg waarbij de zorg is uitgesproken over de ecologische effecten van het instellen van een nieuw stuwpeil ten behoeve van de renovatie van de watermolen.
Het Geulsysteem kent een dubbele formele bescherming. Aan de Geul is een Specifiek Ecologische Functie toegekend en daarnaast maakt de Geul onderdeel uit van een waterlichaam dat valt onder de Europese Kaderrichtlijnwater. Nieuwe ingrepen in het beeksysteem moeten aan de zware eisen getoetst worden die van toepassing zijn binnen de beide beschermingskaders.
De gemeente Valkenburg heeft ruim een jaar geleden het initiatief opgestart om de gebouwen van de voormalige Leeuwbrouwerij een andere functie geven. Een van de voorgenomen projecten is om de inpandige watermolen te renoveren. Aangegeven is dat het bij de renovatie van de inpandige watermolen gaat om een symbolisch herstel van een monument. Om deze symbolische functie te herstellen dient ter plekke het waterpeil in de Geul met een stuw te worden verhoogd.
Vorige week heeft Didier Lemmens,  voorzitter van de Stichting visstand beheers commissie Geul en Zijbeken, een presentatie aan de raadadviescommissie Fysiek Domein gegeven om steun te vragen aan de gemeenteraad om de in werking stelling van de Kruitmolen op het voormalige De Leeuw terrein door middel van een natuurlijke stuwing van het waterrad, tegen te gaan.

Dit om te voorkomen dat de onlangs in de Geul teruggekeerde Geulforel, die officieel uitgestorven is in Nederland, in haar prille bestaan bedreigd zou worden door een verandering in de, voor deze vis, noodzakelijk habitat.

 

← Vorig bericht

Geen dader voor vernieling bank Berkelpoort

Dodelijk ongeval in Strabeek + video

Volgend bericht →