4-daagse schoolweek voor Valkenburgse basisscholen

Voorpagina » Toerisme » 4-daagse schoolweek voor Valkenburgse basisscholen

In de commissie Sociaal Domein gaf Peter Groos, voorzitter College van Bestuur Stichting Kom Leren, toelichting op een aantal door de commissieleden gestelde vragen inzake de Openbare Basisscholen in Berg & Terblijt en Broekhem.
Hr. Kamphuis (PGP) merkte op dat het Innovatiebudget niet was aangevraagd door, zoals de gemeente het verwoordde, de directeurswissel. Bovendien viel hierbij het woord clustering van beide scholen. Hiervan blijkt geen sprake te zijn. Momenteel vallen de scholen van Broekhem en Wylre onder één directeur evenals de scholen van Berg en Bunde. Scholen blijven zelfstandig opereren. Dit budget kan alsnog worden aangevraagd.
Hr. Kleijnen (VSP) vroeg naar het instandhoudingsbeleid van beide scholen. De opheffingsnorm is momenteel wettelijk 76 leerlingen. Door fusies en groei bestaat voor de Stichting Kom Leren nu als eventuele opheffingsnorm de gemiddelde schoolgrootte met daaraan gekoppelde kwaliteitsnorm zonder ondergrens als uitgangsbasis.
Hr. Groos vindt het teruglopend aantal leraren zorgwekkend. Natuurlijk wordt over de grens (Belgie en Duitsland) gekeken naar aanvulling maar het andere systeem in deze landen maakt het erg lastig. Volgens hem komt de 4-daagse schoolweek er aan doordat er nauwelijks vervangers meer aanwezig zijn.
Mevr. Gillissen (VVD) merkte nog op dat deze 5e schooldag misschien opgevangen zou kunnen worden met computerlessen.
Mevr. Strik (beleidsmedewerker) gaf vervolgens uitleg bij het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs in de gemeente. De school in Berg, 40 jaar oud, is als eerste aan vervanging of renovatie toe, gevolgd door de school in Sibbe. Gemeentelijke inzet is 4 gezonde scholen met kwaliteitsonderwijs en ruimte voor integratie van een Integraal Kindcentrum.
Mevr. Dexter (AB) stelde nog een vraag over de opheffingsnorm. Deze werd door hr. Groos beantwoord dat sluiting van een school pas geschiedt 3 jaar na een genomen besluit. Indien binnen deze termijn weer aan de norm wordt voldaan dat begint de jarentelling weer opnieuw. Wel vroeg zij om lering te trekken uit de sluiting van de scholen in Schin op Geul, Houthem en Vilt en de moeilijke communicatie naar de ouders waardoor leegloop ontstond naar scholen buiten de gemeente.
De huidige cijfers geven de volgende aantallen aan over de 0-12 jarigen in de gemeente:
Jaar 2008: aantal 1312 leerlingen;
Jaar 2013: aantal 1063 leerlingen;
Jaar 2017: aantal    856 leerlingen;
Jaar 2018: aantal    830 leerlingen; 

← Vorig bericht

Dames Sjinborn spelen vierde ronde Silver Cup

Schanskorf voor geluidswering in Goudenrood

Volgend bericht →