Ondanks vergunning nog steeds geen brug over Geul

Voorpagina » Toerisme » Ondanks vergunning nog steeds geen brug over Geul

Al drie jaren wordt beloofd dat het bruggetje over de Geul achter de Drie Beeldjes richting  Schin op Geul geplaatst zou worden. Al aangelegde paden lopen echter dood en zijn nu zelfs met prikkeldraad afgesloten nadat ze bijna volledig aan het oog onttrokken worden door overwoekering van onkruid en ander groen.
TV Valkenburg heeft navraag gedaan bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wij ontvingen onderstaande passage uit de notulen van de commissie SOB van 26 januari 2015 waarin op vragen van de commissie wethouder Carlo Vankan, portefeuillehouder, onderstaande meedeelde.
—–
“Wethouder Vankan antwoordt dat de uitdaging hierin is dat er met 3 partijen samengewerkt wordt. De provincie coördineert een en ander en is opdrachtgever. Naar aanleiding van diverse berichten heeft gedeputeerde Geurts dit ook strak naar zich toe getrokken en hij zit bovenop dit dossier. Echter, situatie blijft dat de provincie een en ander coördineert. Dat is ook de taak van de provincie, de provincie is immers opdrachtverlener. Het wordt gedaan door ambtenaren van de gemeente Maastricht maar het gebeurt op Valkenburgs grondgebied. Dit zijn de 3 partijen en de gemeente Valkenburg aan de Geul komt in beeld als er bijvoorbeeld een vergunning moet worden aangevraagd voor een brug. Die vergunning was hier binnen 5 dagen de deur uit. Dus aan de snelheid vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt het niet.
In een eerdere commissie is al aangegeven dat dit een begrijpbare maar vreemde constructie is, maar daar is destijds voor gekozen. Dit zal zeker te maken hebben met de financiering, met Buitengoed Geul en Maas en GOMV-verhaal.
Toen hij aan zijn post begon was dit een voldongen feit. Er is verder niets mis mee maar het betekent wel dat men steeds naar de stand van zaken moet informeren. Dit gebeurt regelmatig op ambtelijk niveau met zijn collega Van Grootheest als verantwoordelijk portefeuillehouder van de gemeente Maastricht die namens de provincie opdrachtgever is. En daarnaast wordt een en ander regelmatig besproken met gedeputeerde Geurts.
Kortom, het loopt over verschillende schijven en hij heeft begrepen dat de aanbesteding nog niet de deur uit kon omdat er nog gewacht werd op extra gevraagde constructieberekeningen, waarvan de gemeente Valkenburg aan de Geul in de vergunningverlening heeft gezegd de vergunning al te verlenen en dat de constructieberekeningen achteraf gemaakt kunnen worden. Maar die berekeningen zijn blijkbaar nog steeds niet klaar waardoor de aanbesteding de deur niet uit kon. Vanmiddag is besloten om ook de aanbesteding de deur uit te doen, wachtende op de extra constructieberekeningen. Blijkbaar hoeft in de praktijk het een niet per se op het ander te wachten. Degene die de constructieberekeningen maakt zal daar specifiek en goed mee bezig zijn, maar het duurt wel even. Uit reacties begrijpt hij (lees Carlo Vankan, red.) dat de burgers dit moeilijk kunnen bevatten”.
—-
Tot zover het citaat uit de notulen van de SOB vergadering van 26 januari 2015. Tot op heden is aan de aanleg van de bedoelde brug over de Geul geen gevolg gegeven.
KLIK HIER om een eerdere publicatie hierover te lezen.
Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Asfaltherstel in de Reinaldstraat: straat afgesloten

Drone gevonden in Valkenburg-centrum

Volgend bericht →