Duidelijkheid Polfermolen-kwestie vóór begrotingsbehandeling?

Voorpagina » Toerisme » Duidelijkheid Polfermolen-kwestie vóór begrotingsbehandeling?

Nog vóór de begrotingsbehandeling en meerjarenbegroting voor de gemeente Valkenburg aan de Geul zal er duidelijkheid zijn over de rol van projectontwikkelaar Wyckerveste naar de toekomst van de Polfermolen. De gemeenteraad wordt donderdag 20 oktober bijgepraat over de plannen. Wyckerveste zal ook duidelijkheid brengen over de invulling van de eventueel leegkomende ruimten in het Polfermolencomplex. Math.Knubben van het CDA vroeg daar maandagavond duidelijkheid over vanwege de belofte dat uiterlijk in september een voorstel van Wyckerveste gedaan zou worden aan de gemeenteraad. Die duidelijkheid wordt dus op 20 oktober gegeven.
Knubben had nog meer vragen voor het college. Hij vroeg wat de bezettingsgraad van de woningen en winkels in het complex Aan de Kei is? “Dat gaan wij voor u navragen bij makelaar Ruyters en Hurks bv”, aldus waarnemend-burgemeester Eurlings.
De gemeenteraad krijgt binnenkort een voorstel van het college van B&W over de realisatie van Hotel Croix de Bourgogne en de geplande dependances op het Th.Dorrenplein. Nadat de raad geïnformeerd is zal er een persconferentie gehouden worden.
Eurlings deelde de raad mee dat de realisatie van een hotel in het voormalige Pradoegebouw vertraging heeft opgeleverd vanwege problemen met de fundering van het gebouw. Wat de ontwikkelingen bij Boslust betreft was Eurlings duidelijk: “Dit ligt in handen van een externe partij. Wij zijn niet in de positie om daar iets over te zeggen”.
Inzake de renovatie van het Walramplein wordt er nog gewacht op een besluit over wel of niet toekennen van een provinciale subsidie. “Het plan is in concept klaar na overleg met belanghebbenden”. De plannen liggen er om in het nieuwe jaar te starten met de renovatie van het Walramplein. Klik hier voor meer informatie.
Knubben’s laatste vraag handelde over de nadeelcompensatie voor winkeliers in het centrum die omzetderving hebben geleden tijdens de afbraak en opbouw van het complex Aan de Kei. Daar was Eurlings ook duidelijk in: Er is geen staat op te maken hoeveel winkeliers in aanmerking komen en hoe hoog de kosten voor de gemeente zouden kunnen uitvallen.
Overigens stelde Corry Fulmer (PGP) de handelwijze van het CDA aan de kaak. Zij vroeg zich af of dit de juiste interpretatie is van het gebruik van artikel 42 uit het Reglement van Orde. “Daar zou eens goed naar gekeken moeten worden want we hebben rondvragen, schriftelijke vragen volgens artikel 41 etc”.
Foto archief TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Evenementen in Valkenburg worden professioneler

Innovo stopt onderwijs aan basisschool Schin op Geul

Volgend bericht →