Begroting 2017-2020: Renovatie Molenstraat

Voorpagina » Toerisme » Begroting 2017-2020: Renovatie Molenstraat
Bewoners van de Molenstraat in Valkenburg hebben een verzoek ingediend om ook hun straat grootschalig op te knappen. Terwijl hun straat strikt gezien valt buiten de kaders van het door de raad vastgestelde Centrumplan.
Burgemeester en wethouders hebben intussen een inrichting van deze straat voor ogen die aansluit bij de inrichting van het aangrenzende gebied, zodat één geheel ontstaat. De Molenstraat , zo schrijft het college, grenst aan de St. Pieterstraat enerzijds en aan de Geul anderzijds. Om die reden is aansluiting gezocht bij de inrichting van de St. Pieterstraat. Geraamde kosten voor de uitvoering van beiden: 3,3 miljoen euro exclusief omzetbelasting. Het aandeel van de Molenstraat is € 32.500,- en ongeveer € 500.000,- heeft betrekking op de rioleringswerken Walramplein.
Taakstellend gaat het college er van uit de provincie Limburg voor de helft van de kosten te kunnen strikken. Al met al zal de gemeente dan nog wel een geraamd bedrag van
€ 1.150.000,- op tafel moeten leggen.Archieffoto TV Valkenburg © 2016
← Vorig bericht

Er worden nog eens 456 essen gekapt

Uitslagen en programma ZVV de Wiegert

Volgend bericht →