Ingezonden brief over onderzoek Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden brief over onderzoek Polfermolen

TV Valkenburg ontving deze reactie naar aanleiding van diverse publicaties over het voortbestaan van de Polfermolen. Wij plaatsen de reactie integraal.
——–
Aan het College van B & W van de
gemeente Valkenburg aan de Geul
Geineindestraat 4
6301 HC Valkenburg aan de Geul
Berg en Terblijt, 4 november 2016
Geacht College,
Via de media hebben wij het een en ander vernomen over plannen met en rond de Polfermolen, hetgeen tot veel onrust heeft geleid onder onze –actieve- leden.
Helaas heeft er –totaal- geen overleg plaatsgevonden met de gebruikers van de Polfermolen.
De Polfermolen is niet alleen een fraai gebouw, maar vervult in Valkenburg een belangrijke functie en zelfs in de regio.
De sportzaal is belangrijk voor vele sportverenigingen, het zwembad is het enige in de omgeving waar gewoon gezwommen kan worden en de theaterzaal is de enige publieke ruimte in Valkenburg met voldoende capaciteit als gemeenschapshuis in de kern Valkenburg.
Wij vinden dan ook dat de Polfermolen, in haar huidige vorm, behouden dient te blijven en eigendom dient te blijven van onze gemeente om voldoende zeggenschap te houden.
Wel lijkt het ons dat de exploitatie van het complex Polfermolen verbeterd moet worden. Hier valt enerzijds te denken aan efficiëntere bedrijfsvoering en anderzijds aan een beter acquisitiebeleid, m.n. voor activiteiten in de theaterzaal.
Wij betwijfelen of Wyckerveste, met belangen in de ontwikkeling van het Leeuw terrein en geen interesse in de belangen van de gebruikers van de Polfermolen, de geschikte partij is voor een onderzoek naar toekomstmogelijkheden van de Polfermolen.
Wij verzoeken u dan ook het volgende:
1) Duidelijkheid over de huidige exploitatie van de Polfermolen. Het kosten/inkomstenplaatje zou gespecificeerd moeten zijn naar activiteiten: zwembad, fitness, sportzalen, theaterzaal, cafégedeelte, d.w.z zonder de invloeden van Gemeentegrot en de Bosdries, zodat voor de burgers (en de gemeenteraad) duidelijk is waar geld wordt bijgelegd.
2) Mogelijkheden te bestuderen om tot een betere bedrijfsvoering te komen.
Het ware te wensen dat de gebruikers van de Polfermolen zich verenigden om zo een goede gesprekspartner van de gemeente te zijn.
Namens Niks aan de Hand,
John Candel, secretaris
—–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

← Vorig bericht

Cultuur-educatieve workshops voor de jeugd

Sibbe kiest een nieuwe sjlager

Volgend bericht →