Geen gemakkelijk traject voor centrum ondernemers

Voorpagina » Toerisme » Geen gemakkelijk traject voor centrum ondernemers

Zeven ondernemers in het Valkenburgse centrum hebben beroep aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om geen of te weinig aan nadeelcompensatie uitgekeerd te krijgen. Eén ondernemer heeft een volledige vergoeding ontvangen. Tien ondernemers maken nog aanspraak op nadeelcompensatie.
De regeling die in het leven is geroepen bij geleden schade/inkomsten door overheidshandelen bij het realiseren van woon- en winkelcentrum Aan de Kei is geen makkelijke regeling. Diverse ondernemers hebben moeite om bewijsmateriaal te overleggen om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding voor geleden schade.
De bouwactiviteiten hebben langer geduurd dan gepland. De overlast heeft ook langer geduurd. Niet bekend is of de gemeente Hurks BV gaat aanspreken op financiële vergoeding voor de uitgelopen bouwactiviteiten. Zoals u weet kon supermarkt Albert Heijn niet op de geplande datum verhuizen. Dat vond na de zomer pas plaats. Hierdoor kon het Berkelplein waar het tijdelijke winkelcentrum gevestigd was niet gerenoveerd worden en kon er niet geparkeerd worden.

← Vorig bericht

Toen en nu: Hotel Voncken

Bart en Anne regeren de Waterratte

Volgend bericht →