Vervolgtraject procedure dependances

Voorpagina » Toerisme » Vervolgtraject procedure dependances

De afgelopen maandag getoetste tekeningen van de herbouw van hotel Croix de Bourgogne en beide dependances worden met het advies van de stadsbouwmeester voorgelegd aan het college van B&W. Het college neemt een beslissing. Hoe de verdere procedure er uitziet, leest u hier.
Op genoemde punten in dit artikel zal de stadsbouwmeester een negatief advies uitbrengen aan het College van B&W. Op haar beurt zal het college beslissen. Zij kunnen het negatief advies overnemen. Dan zal e.e.a. aangepast moeten worden aan de welstandsnota en loopt het project vertraging op. Ook kan het college het negatief advies ter zijde leggen vanwege grotere belangen voor Valkenburg aan de Geul, die het college meeweegt (zoals o.a., stedenbouwkundige reparatie centrum, werkgelegenheid en economische impuls voor Valkenburg aan de Geul, red). Na het ter inzage leggen van de omgevingsvergunningen kunnen daartegen door eenieder zienswijzen worden ingediend. Tegen de definitieve vergunningen kan in beroep worden gegaan bij de Raad van State in Den Haag. Maar let op: het bestemmingsplan dat de herbouw op de oorspronkelijke locatie van hotel Croix de Bourgogne aan de Gosewijnstraat mogelijk maakt is onherroepelijk (definitief, red).
Voor beide dependances wordt op dit moment een wijziging op het bestaande bestemmingsplan uitgewerkt. Nu rust er de bestemming ‘verkeer’ op, dat gaat ‘centrum’ worden. Voor deze wijzigingen geldt dezelfde procedure, eerst zienswijzen en dan beroepsmogelijkheid bij de Raad van State in Den Haag.
Voor alle duidelijkheid: de gemeente bouwt geen dependance en realiseert ook geen herbouw van hotel Croix de Bourgogne. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft enkele jaren geleden de grond verkocht aan investeringsmaatschappij 2Rocks uit Hilversum. Dit bedrijf bouwt en verhuurt het hotel en de dependances en is geheel zelfstandig verantwoordelijk voor het financieel beleid dat zij voert.
KLIK HIER voor meer informatie over de verkoop van de grond.

← Vorig bericht

Dit zijn de prijzen en lotnummers loterij aspergefestijn

Mooi bedrag geschonken voor kinderactiviteiten

Volgend bericht →