Hoop op Vrije School Heuvelland blijft

Voorpagina » Toerisme » Hoop op Vrije School Heuvelland blijft
Onderdeel van de beraadslagingen in de commissie Sociaal Domein afgelopen maandagavond was de voortgang van de sluiting van de basisschool in deze kern per 1 augustus a.s. Per 1 januari 2018 zou een nieuwe schoolwet in werking treden. Ofschoon dit nu i.v.m. het vormen van een nieuwe regering vooruitgeschoven kan worden.
Harry Trimbos, fractievoorzitter van de VVD, vroeg om nu als raad te besluiten dat een aanvraag van Stichting Pallas bij een wetsverandering op het plan van scholen dient te worden gezet.
Wethouder Bert Dauven deelde mee dat een onderdeel van de nieuwe wet inhoudt dat bij het stichten van een nieuwe school binnen 5 jaar 200 leerlingen dienen te zijn ingeschreven. Pallas zegt zelf dat ze ca. 120 leerlingen verwachten per 2022, terwijl het Ouderinitiatief bekendmaakte over een lijst te beschikken waar al ca. 200 ouders hun kinderen zouden willen aanmelden.
De diverse woordvoerders van de politieke fracties in de raad vroegen wat de gevolgen waren (financieel of anderszins) als dit toch op het plan van scholen werd gezet. Volgens de wethouder waren er geen gevolgen aan verbonden maar hij weigerde om dit te doen, aangezien tevoren bekend was dat dit een zinloze exercitie was. Bovendien las hij uit de stukken dat Stichting Pallas nog steeds geen officiële aanvraag had ingediend. Toch vonden de sprekers van CDA, PGP en VVD dat dit op het Plan van Scholen moest worden gezet zolang uit Den Haag geen definitief ja of nee zou klinken.
Op zijn weigering werd de wethouder dus teruggefloten dat uiteindelijk de Raad hierin beslist.
Voorzitter Wim Weerts van de commissie suste de gemoederen enigszins door voor te stellen om Stichting Pallas nogmaals te vragen of zij “ja of nee“ bij gebleken mogelijkheden zich schriftelijk tot 26 juni bereid verklaarden een nieuwe Vrije School te stichten in Schin op Geul.
Op een vraag van Hub Aussems (PGP) deelde hij mee dat voor de zelfstandige dorpsscholen in deze gemeente dezelfde criteria gaan gelden.
Vorige week werd al via TV Valkenburg, na berichten van de kinderen, een vraag gesteld aan Stichting Innovo waarom vanaf begin juni al begonnen werd met het uit- en opruimen van lokalen in de school terwijl de schoolvakantie pas midden juli begint. Borden zijn al van de muur gehaald waardoor het leerproces wordt benadeeld, zeggen ouders tegen de omroep.
Volgens INNOVO ix er niets aan de hand. De woordvoerder van de onderwijskoepel zegt dat de kinderen normaal les krijgen. ” In sommige ruimten die toch niet meer gebruikt worden.
Per brief van 7 juni werd hierop door de stichting per mededeling aan de ouders gereageerd dat alleen ruimtes, waar geen kinderen komen, worden opgeruimd.
Aan wethouder Dauven de vraag of hij hiervan op de hoogte was. Hij bleek dat niet te zijn maar zou contact opnemen met de stichting.
TV Valkenburg heeft telefonisch contact gehad met INNOVO over de afbraak van de school van binnenuit. Volgens Innovo is er niets aan de hand. “Kinderen krijgen gewoon les. In sommige ruimten die niet meer in gebruik zijn, worden spullen weggehaald”, aldus de woordvoerder van INNOVO.
← Vorig bericht

Armoede bij kinderen

Broekhem-Zuid tegen nieuwe digitale bezoekersregeling

Volgend bericht →