Straatcoach voor gehele gemeente

Voorpagina » Toerisme » Straatcoach voor gehele gemeente

De extra kosten voor inzet van Boa’s en straatcoach in de wijk Broekhem-Noord naar aanleiding van het tragische ongeval dat daar plaatsvond in de avond van donderdag 3 augustus, belopen circa € 66.000,-. De inzet van Boa’s en straatcoach zal zich niet alleen beperken tot de genoemde wijk, maar in alle wijken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De wijkbewoners hebben al eerder aangegeven overlast van jongeren te hebben. Dat is ook de reden dat de gemeente in overleg met de buurt en met de jongeren al eerder een traject is gestart om het probleem van de overlast aan te pakken. “Zo is de buurt in overleg met gemeente en politie gestart met Whatsapp Buurtpreventie. Omdat de jongeren zelf hadden aangegeven behoefte te hebben aan een jongerenontmoetingsplek (JOP), is er op 3 juli jongstleden hierover een bijeenkomst georganiseerd. In dat overleg hebben jongeren en buurtbewoners een aantal afspraken gemaakt. Een van de afspraken was om in goed overleg met elkaar (een werkgroep bestaande uit buurtbewoners en jongeren) een locatie te bepalen voor een jongerenontmoetingsplek (JOP). Een vervolggesprek was voorzien begin augustus. Maar deze is vanwege vakanties verdaagd”, aldus een passage uit de gemeentelijke nota.
De inzet van een straatcoach in Broekhem-Noord heeft nog geen draagvlak bij de bewoners. De inzet is wel onderzocht door de gemeente. “Dit is mede ingegeven op basis van de positieve ervaringen die daarmee in de gemeente Meerssen zijn opgedaan. Het is belangrijk om voor de inzet van een straatcoach draagvlak te hebben”, aldus de nota van de burgemeester.
Foto website securit-all

← Vorig bericht

215 Overlastmeldingen vanuit Broekhem-Noord

Zeepkisten in het Kuurpark

Volgend bericht →