Afgesloten voet/fietspad tussen Kasteel Oost en Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Afgesloten voet/fietspad tussen Kasteel Oost en Schin op Geul

Vanaf 19 september voert Natuurmonumenten kapwerkzaamheden uit op de flank van de Schaelsberg, langs de Geul tussen Valkenburg en Schin op Geul. Door deze werkzaamheden zijn wandel- en fietspaden tijdelijk slechter of niet toegankelijk.
Slecht toegankelijk:
De werkzaamheden worden uitgevoerd langs het wandel/fietspad langs de Geul tussen kasteel Oost en het voetpad naar Schin op Geul, het wandelpad tussen de drie beeldjes en het spoor, en langs het wandelpad parallel aan het spoor.
Afgesloten:
Het voetpad langs de Geul tussen het houten klappoortje en Schin op Geul is gedurende een week of twee helemaal afgesloten. Wanneer dat zal zijn is nog niet exact bekend.
Kappen voor bijzondere soorten:
De hellingen van de Sjaalsberg bestaan voor een groot deel uit kalk. Daardoor bieden ze potentieel leefgebied voor veel bijzondere en zeldzame plantensoorten, zoals orchideeën.  Deze hebben het nu moeilijk omdat er weinig licht op de bosbodem doordringt. Door wat grote bomen weg te halen kan het zonlicht de bodem weer bereiken, en dat biedt kansen voor allerlei planten om zich te ontwikkelen.
Bij de kap worden zoveel mogelijk acacia’s weggehaald. Deze exotische boomsoort breidt zich snel uit en groeit hard, waardoor hij concurreert met inheemse soorten. Ook andere veelvoorkomende, snelgroeiende bomen zoals essen worden hier en daar weggenomen.  Inheemse soorten die voor hun kieming veel licht nodig hebben, zoals zoete kers en linde krijgen zo weer de kans.
Er ontstaat een gevarieerder bos met een goed ontwikkelde struik- en boomlaag, en kruidachtige planten op de bodem. Dit is goed voor insecten. Deze zijn voedsel voor zeldzame vleermuissoorten als de grote en de kleine hoefijzerneus.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Rondleiding in Polferbos rond bomenkap

Hulpactie voor St.Maarten

Volgend bericht →