Donderdag 26 oktober zal een algemene informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor
overige geïnteresseerden rond de ontwikkeling van de herbouw van hotel Croix de Bourgogne in het Valkenburgse centrum. Deze bijeenkomst zal in de avond plaatshebben. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

In de aanloop naar de ter inzagelegging is door gemeente en initiatiefnemer – 2Rocks bv – en belanghebbenden in de omgeving van hotel en dependances toegezegd dat men gedurende de periode van ter inzage legging uitgenodigd wordt voor een toelichtende informatiebijeenkomst. De belanghebbenden worden in een aantal sessies geïnformeerd. Deze vinden ook plaats op donderdag 26 oktober in hotel Voncken aan het Walramplein.
Vertegenwoordigers van de gemeente, 2Rocks bv en Wiel Arets Architects geven een toelichting omtrent de plannen.