Het advies van de Stadsbouwmeester was positief over de uitstraling van de beide dependances Theodoor en Louis in het plan om op het Theodoor Dorrenplein hotel Croix de Bourgogne te herbouwen. Hij had wel een aanvullend advies voor het college: maak de geldende welstandsnota ‘actueel’. Daarmee doelt de Stadsbouwmeester op het gebruik van mergel. Beter gezegd, een vervangend product dat op de grondstof lijkt. Zoals in dit geval ‘mergelcomposiet’. De Welstandsnota voorziet daarin niet.

Op dit moment moet er mergel gebruikt worden. Echter het product mergel is beperkt voorhanden en is niet onuitputtelijk. Het college van B&W mag echter – op gegronde redenen – afwijken van het advies van de Stadsbouwmeester. En dat deed het college. “Op onder andere economische redenen en vernieuwing”, aldus wethouder Carlo Vankan maandagavond in de raadzaal.

Maandagavond vond in de raadzaal een informatiebijeenkomsten voor alle raadsleden plaats. Projectleider Ben van Eijsden presenteerde de laatste stand van zaken m.b.t. de ingediende zienswijzen. Zes in totaal, waarvan 5 van direct omliggende partijen: ondernemer overzijde Th.Dorrenplein, bewoner(s) Aan de Kei, bewoner(s) Gosewijnstraat, 1 eigenaar van winkelvastgoed Dr. Erensstraat, 1 vereniging van eigenaren Dr. Erensstraat, 1 zienswijze van een ondernemer – uit de hotelbranche – gevestigd elders in Valkenburg.

De komende tijd zal het college de zienswijzen bestuderen en beantwoorden. Bij significante aanpassingen van het plan zal het college de raad inlichten. Bij een positief besluit van het college wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk. De verwachting is dat daarna bewoners en/of ondernemers beroep aantekenen bij de Raad van State in Den Haag. In theorie kan de projectontwikkelaar starten met bouwen. Op zijn vroegst kan dit medio 2018 al plaatsvinden. Vankan deelde de raad mee dat de projectontwikkelaar de afzonderlijke gebouwen ineens gaat bouwen. De raad wil deze toezegging schriftelijk laten vastleggen om – weliswaar in theorie – afzonderlijke bouwactiviteiten tegen te gaan.

KLIK HIER om de presentatie van de zienswijzen in te zien.

Afbeelding uit archief TV Valkenburg