'We zijn rijk', memoreert Schrijen in zijn Nieuwjaarsspeech

Voorpagina » Toerisme » 'We zijn rijk', memoreert Schrijen in zijn Nieuwjaarsspeech

Naast het feit dat we rijk zijn, memoreert waarnemend-burgemeester Jan Schrijen in zijn eerste Nieuwjaarsspeech ook de Valkenburgse aard: de bok. Hij is hem/haar tegen gekomen. Met rijk bedoelt Schrijen, een rijke geschiedenis, de beleving van Kerststad Valkenburg, de bruisende kernen met hun ‘kern burgemeesters’. Schrijen noemt het alarm dat het tv-programma Een Vandaag uitzond een ‘vooropgezet frame’. Hij roept op om op 21 maart a.s. te gaan stemmen: “Ga Stemmen !!!!!”.
Ondanks dat en burgemeester voorzitter van de gekozen gemeenteraad is, neemt hij stelling in een politiek onderwerp. “Ik stel voor dat in de gemeenteraad het initiatief genomen wordt voor een breed gedragen motie om via de VNG, Kabinet en de Tweede Kamer te vragen het vuurwerk helemaal te verbieden”. Maar hij neemt het ook op voor zijn personeel. De inzet van de hulpdiensten en het capaciteitsgebrek bij de BOA’s en de slechte aanrijtijden.
Natuurlijk kwam de Chinese zusterstad Jiangyou aan bod en tot slot een oproep aan de 72 nationaliteiten die in Valkenburg aan de Geul samen leven: “Komend jaar niet te zoeken naar een breder ik maar naar een groter wij”. Als Kamerheer van de Koning, uit Schrijen’s hart gegrepen.
Lees hieronder de gehele nieuwjaarstoespraak:

dr. Jan J Schrijen
burgemeester Valkenburg aan de Geul
Nieuwjaarstoespraak 2018
Dames en heren, de afgelopen 10 maanden heb ik Valkenburg aan de Geul leren kennen uiteraard …… ook het Valkenburg van de “bokken”….. tegendraads en eigenwijs, eerst zien en dan geloven !! maar daarnaast zijn mij ook vele positieve zaken opgevallen die u zelf misschien niet (meer) ziet…..
Wat zijn wij hier rijk ! Aan verenigingen, stichtingen, particulier initiatief.
Wat zijn wij hier rijk…….. aan historie….. vele briljantjes .. allemaal kralen……..
Ook als je denkt aan 2018…. het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed de vuursteenmijnen daterend van 3000 jaar voor Christus…5000 jaar geleden……unieke archeologie in NL en Europa het ontstaan en gebruik van de mergelgrotten
stationsgebouw uit 1853, de bakermat van de ontwikkeling van het toerisme vanaf 1860
Ca. 100 jaar geleden al… particuliere initiatieven: Steenkolenmijn, Open Lucht Theater,
Romeinse Catacomben, Lourdesgrot. De befaamde Pierre Kuijpers die hier gewoond heeft en tastbare nalatenschap achtergelaten heeft, de Geul, verbindend element …. als bron en bedreiging daar zijn allemaal snoeren doorheen te rijgen….. verhalen van te maken / meer dan nu / de samenhang? Als wij het bij elkaar zetten, in een goede volgorde,
En met kwaliteit ontsluiten….. niet alleen op papier maar ook op facebook, met apps, QR codes enz. kunnen wij bewoners en bezoekers nog meer doen verwonderen en laten beleven voegen wij ook vanuit toeristisch perspectief waarde toe. wortels voor eigen identiteit, authenticiteit en trots !
Kennen wij onze eigen geschiedenis nog?
De tradities en gebruiken, het verenigingsleven in dorpen en kernen… schutterijen.. harmonieën… koren… de jonkheid… de vastelaovend de tradities en gebruiken.. de sacramentsprocessies, wortels voor eigen identiteit, authenticiteit en trots !
Mijn voorgangers Constant Nuijtens en Martin Eurlings Hebben met de achtereenvolgende gemeentebesturen Met veel inzet en drive gewerkt aan de versterking van het profiel van Valkenburg aan de Geul. De focus op …en …… de beleving van Valkenburg leisure/ wellness stad Valkenburg wielerstad Valkenburg mergelstad Valkenburg vestingstad. Het historisch en toeristisch centrum van Valkenburg is opgeknapt dankzij het nieuwe winkelcentrum begint Valkenburg regionale positie op het terrein van retail terug te winnen Veelzijdig Valkenburg !
Maar ook ….zoals de afgelopen 7 weken …. Valkenburg Kerststad ! Een geweldig evenement met de inzet van vele vrijwilligers ! Fenomenaal ! Met recht mogen wij het predicaat Europese Kerststad 2018 dragen. Ook dat is identiteit, authenticiteit en trots
Veel bezoekers uit regio, binnen en nabije buitenland hebben de weg naar Valkenburg weer weten te vinden
Toch ook een nuancering… zo’n langdurige periode Kersstad moet draagvlak hebben
en houden bij de eigen inwoners en dat betekent ook dat overlast waar mogelijk beperkt moet blijven. In zo’n kleine gemeente als Valkenburg aan de Geul met zijn 16400 inwoners wordt nog veel informeel geregeld …….maar anno 2018 genereert dat ook kwetsbaarheid de omgeving is veranderd …. vraagt om degelijke processen en procedures
verdere professionalisering van de organisaties rondom Kersstad is daarom noodzakelijk Kerststad Valkenburg krijgt veel aandacht in de pers, regionaal, nationaal en internationaal ……op papier, in beeld en geluid……… veelal positief
Tot EenVandaag alarm slaat over de veiligheid in de grotten. Het vooropgezette frame is..
De gemeente negeert het advies van de brandweer…. Er is een interview met mij van 10 minuten. En met de commandant van de brandweer een interview van 5 minuten. Daarvan wordt welgeteld 2 minuten en 3 seconden uitgezonden geknipt en ook nog in een gewijzigde volgorde. De brandweercommandant komt helemaal niet in beeld. Die wordt samengevat met…. er is geen acuut gevaar…..Wat hij zei paste niet in het vooropgezette frame…..Het is maar goed dat wij de interviews zelf hebben opgenomen. En hebben uitgetypt. Zodat iedereen de beide interviews integraal kan lezen…..En zijn eigen conclusies kan trekken
Genoeg daarover….. want Valkenburg aan de Geul is meer ! Valkenburg aan de Geul is ook Berg en Terblijt, Schin op Geul (oud Valkenburg, Walem), Vilt, Sibbe (Ijzeren) Houthem / Strabeek Broekhem Emmaberg – De Heek. Kernen met Pit, Mensen met Pit
De kernoverleggen met die eigen loco burgemeester. Of beter gezegd…..de “kern” burgemeesters……met namen als…… Nellie van de Venne, Hub In de Braekt, John Creusen, Raymond Lodewick, Paul van Weersch, Math. Haagmans.
Zij zorgen voor zelfsturing het organiseren van burgerkracht… van eigen inbreng, de handen uit de mouwen…..Werken aan leefbaarheid …aan een aangename woon- en leefgemeenschap, waarin mensen zich geborgen weten woongemeenschappen…waarin mensen hart hebben voor elkaar, hart voor het dorp en de mooie natuurlijke omgeving. Al hun initiatieven geven wortels ……….dragen bij aan ….identiteit.. authenticiteit…. trots
Het afgelopen jaar was niet alles rozengeur en maneschijn Ik denk aan dat vreselijk incident in Broekhem – Noord, waarbij Willem Evers kwam te overlijden. Dit incident heeft niet alleen bij de directe familie, maar ook bij de buurtbewoners veel emoties losgemaakt. Ook bij ons allemaal……na vele gesprekken heb ik mogen vaststellen dat er in de buurt ook sprake is van veerkracht en wilskracht… een goede basis voor het versterken van de samenhang.
Als de voortekenen niet bedriegen komen er ook initiatieven om de onderlinge band, het sociaal netwerk, te verstevigen. Bijvoorbeeld een hoeskamer in Broekhem-Noord. Dan buigen wij de negativiteit om..dan leidt iets vreselijks tot een beter perspectief. Leefbaarheid en veiligheidsgevoelens in een buurt, wijk of dorp zijn afhankelijk van de mate waarin bewoners in wijken en dorpen elkaar kennen… niet anoniem zijn.
Dat alleen al…… en gewoon praten met elkaar vergroot saamhorigheid, onderling begrip en verdraagzaamheid voorkomt onverschilligheid en tweedeling dan is er plaats voor iedereen dik en dun, rijk en arm van welke geloof, geaardheid, ras, afkomst en cultuur ook is er sprake van een samenleving waar mensen met respect en fatsoen met elkaar omgaan.
Valkenburg blijft in beweging…..2018 komen wij verder met strategische projecten als de reconstructie van het Walramplein, Croix de Bourgonge, Theodoor en Louis, met ParÇourse, terrein van bierbrouwerij de Leeuw Boslust, Ignatiusvallei. Een blik vooruit naar de komende maanden…….: 3 en 4 februari staat Wielerstad Valkenburg weer op de kaart als gastheer van het wereldkampioenschap Cyclo Cross.
In maart de beëdiging van de kroonbenoemde burgemeester… Ik weet daar alles van !
En 21 maart !! gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat vele mensen hun stem zullen uitbrengen. De vorige keer was de opkomst slechts 56,9 procent. Dat kan en moet hoger
Help mij dus met de campagne…….. Ga Stemmen !!!!!
Dames en heren,
Ca 70% van de toeristen komen voor het landschap. In standhouden en koesteren van dat Zuid-Limburgse landschap is dus van vitaal belang. Niet alleen voor Valkenburg aan de Geul, maar ook de Zuid Limburg en het Heuvelland. Dat brengt mij bij de samenwerking in Maastricht-Heuvelland een regio met een unieke combinatie van kwaliteiten.
een schitterend nationaal landschapspark, een ruim en divers cultureel aanbod in musea en op podia, een topuniversiteit met een topcampus, met wellness, gastronomie, industrieterreinen, met toeristische topattracties, historische dorpen en een attractieve stad. Dat alles is Maastricht-Heuvelland …compleet….en dat is samen heel veel. Versplinter je het…..en ……. het is niets !!
Het geheel van die regio moet ons een zorg zijn! Die samenwerking verdient meer elan
aan Valkenburg aan de Geul zal het zeker niet liggen Heuvels bieden niet voor niets… prachtige vergezichten…. tenminste als je ze samen wil beklimmen.
Afgelopen donderdag 28 december… de Dag van de Onnozele Kinderen. De dag ook van de start van de verkoop van vuurwerk. Met zijn allen geven wij in Nederland hieraan 68 miljoen euro uit. Dat steekt schril af tegen 5 miljoen voor de actie van Serious Request Vuurwerk geeft overlast. Vuurwerk is gevaarlijk… elk jaar weer gewonden…..zelfs doden Vuurwerk is niet goed voor milieu en gezondheid. 69% van de mensen steekt zelf geen vuurwerk af. Nog maar 50% vindt het horen bij de Nederlandse traditie.
Ik stel voor dat in de gemeenteraad het initiatief genomen wordt voor een breed gedragen motie om via de VNG, Kabinet en de Tweede Kamer te vragen het vuurwerk helemaal te verbieden.
Voordat ik ga eindigen………..Graag nog een woord over onze hulpdiensten, GGD, brandweer en politie. In hun kielzog neem ik de gemeentelijke handhavers, de BOA’s mee
Zij zorgen voor onze veiligheid…hebben het daarbij niet altijd even makkelijk. Zij verdienen ons respect en waardering en dankbaarheid voor hun inzet. De basiseenheid Heuvelland heeft slechts een beperkte capaciteit Ondanks dat wordt ontiegelijk veel werk verzet, zichtbaar en onzichtbaar. Als voorbeeld voor het capaciteitsgebrek de aanrijtijden.
De norm is 90%, wij halen in Valkenburg nog 85% en Meerssen 80 %. In Eijsden-Margraten blijven wij steken op 71%,, Vaals 61% en Gulpen-Wittem 56,9%. Een bittere conclusie, deze scores zijn onacceptabel laageen gevolg van de gebiedsindeling en de , capaciteitsverdeling afkomstig van de ‘Haagse’ tekentafel. De burgemeesters van de Robuuste Basis Eenheid Heuvelland roepen de minister op om de onbalans en onevenwichtigheid te corrigeren.
Tot slot nog even totaal wat anders… de stedenband met Jiangyou. Deze vriendschapsband biedt kansen voor de ontwikkeling van het toerisme, En wederzijdse samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. Bij hun bezoek in september waren onze Chinese gasten zeer onder de indruk van de parels die onze stad en regio te   bieden hebben. Zij zagen rust en ruimte, lieflijke woongemeenschappen vol identiteit en authenticiteit. Zij gaven ons gevoelens van trots. Het jaar 2018 is volgens de Chinese astrologie het ‘Jaar van de Hond’. Dat staat voor oprechtheid en loyaliteit. Dat lijken mij prima uitgangspunten…….
Voor bestuur, politiek, voor het omgaan van de mensen met elkaar, oprecht en open en eerlijk…… Valkenburg aan de Geul … Een samenleving van saamhorigheid, fijne leefgemeenschappen Het samen leven van de 72 nationaliteiten…. die in onze gemeente geregistreerd zijn.
In het kielzog van Koning Willem Alexander zou ik willen zeggen om komend jaar niet te zoeken naar een breder ik maar naar een groter wij !! Mag ik dit gezegd hebbend…. met u het glas heffen… Mag ik toasten op u allemaal…. Op Valkenburg aan de Geul in al zijn facetten. Een kloppend hart van identiteit, authenticiteit, kwaliteit en trots.
Ik wens u voor 2018 persoonlijk en zakelijk, alle goeds.
Geluk, Gezondheid en Liefde !!
Dit was de integrale weergave van de nieuwjaarsspeech van burgemeester Schrijen, uitgesproken op Nieuwjaarsdag in de raadszaal van het gemeentehuis.
← Vorig bericht

Prinsenrecepties jeugd en grote prins Valkenburg

Oud-prinsen organiseren 'Postival'

Volgend bericht →