Bewoners Oud-Valkenburg willen herinrichting weg

Voorpagina » Toerisme » Bewoners Oud-Valkenburg willen herinrichting weg
35 Personen (ca. 1 per huisgezin) uit de kern Oud-Vakenburg waren dinsdagavond 13 maart 2018 in het Valkennest aanwezig om bijgepraat te worden door Frank van de Kar en Sjef Christophe over alles wat al sinds 2015 ondernomen was om hun kern veiliger en leefbaarder te maken. Probleem is de Provinciale weg zowel voor voetgangers, fietsers en auto’s/bussen. Na het sturen van brandbrieven in januari jl. en diverse gesprekken met gemeentelijke en provinciale ambtenaren namen de bewoners het heft zelf in handen met het ophangen van borden, die, na goed overleg met politie en ambtenaren vooraf, toch weer moesten worden weggehaald en vervolgens op eigen terrein aangebracht.
Reaktie van een van de inwoners: “Het is plotseling rustiger overdag que verkeer met uitschieters in de vroege morgen, de late avond en de nacht”. Vastgesteld werd dat zelfs de politie links van de vluchtheuvel bij Schaloen reed, hetgeen door de burgemeester werd bestempeld als ’tijdwinst bij ongelukken’.
Momenteel werden op een overhandigde lijst 5 doden geregistreerd, overleden in deze kern, want volgens de provincie worden slachtoffers die in het ziekenhuis overlijden, hierin niet meegeteld. Ook maakten de aanwezigen zich grote zorgen over ambtelijke uitspraken zoals: “De weg was er, de bewoners zijn er komen wonen”, “Doorstroming van het verkeer gaat boven alles”, “Wij hebben een grote juridische afdeling om op terug te kunnen vallen”.
Er zijn diverse metingen gedaan maar men vindt de situatie nog niet alarmerend bij de provincie. “Er gebeuren nog te weinig ongelukken”. De gemeente zegt dat dit een provinciale weg is maar verantwoordelijk is voor het bebouwde gedeelte en de veiligheid van haar inwoners. Bovendien wordt deze weg provinciaal gezien als een uitvalsweg bij een eventuele blokkade van de autoweg A79.
Enkele jaren geleden nam de ANWB deze weg al op als hotspot voor ongelukken. Men heeft zich nu gewend tot Veilig Verkeer Nederland die ook een onderzoek gaat doen. Ook de provincie zegt in gesprek te zijn met een grote wielerorganisatie en wil de inwoners van deze kern hierbij betrekken.
Bewoners willen een herinrichting van deze weg met versmalling, eventuele aanbrenging van “smileys” of cameratoezicht. Snelheidsbeperking naar 30 km.
Het inrijden van de ventweg zal wel door de provincie worden verbeterd met het verder wegnemen van de punt evenals de oversteek van het Gerendal naar de Veeweg in het kader van Buitengebied Geul & Maas. Ook zal met een bord het parkeren van campers op de parkeerplaats aan het Gerendal worden verboden.
Diverse vertegenwoordigers van politieke partijen waren aanwezig. Ondanks herhaalde uitnodiging waren de heren Vankan (wethouder) en Geurts (deputé provincie) niet aanwezig.
Ook werd nog opgemerkt dat na sluiting van de basisschool in Schin op Geul het fietspad voor schoolgaande kinderen veiliger moet worden gemaakt. Gerefereerd werd hierbij aan de fietsroute van schoolgaande kinderen naar basisschool de Plenkert in Valkenburg-centrum via de Sittarderweg. In de commissie S.O.B. werd op 20 januari 2018 kort aandacht besteed aan de moeilijke verkeerssituatie in deze kern.Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg
← Vorig bericht

Bijna 100% deelname aan parkeerregeling

Uitslagen zaalvoetbal de Wiegert

Volgend bericht →