75 Bomen worden gekapt, 88 herplant in centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » 75 Bomen worden gekapt, 88 herplant in centrum.

Voor aanblik nieuw winkelcentrum en historisch centrum.Na een inspectie van de bomen in de Louis van der Maesenstraat, Dr.Erensstraat, St.Pieterstraat en de Oosterweg in mei 2010 door de Nationale Bomenbank BV is besloten om de 75 bomen in het centrum te kappen. Enkele jonge bomen zou verplaatsbaar zijn, echter de kwaliteit is erg beperkt zodat kosten niet opwegen tegen aanschaf van nieuwe bomen.

Dit is het voorstel van het gemeentebestuur aan de raad inzake de kap van 75 bomen en de herplant van 88 bomen in het centrum van Valkenburg.

In het kader van het centrumplan Hart voor Valkenburg en de herinrichting van het historisch centrum wordt gewerkt met een volledig nieuwe groenstructuur door de gemeente. Een groenstructuur die past bij een modern winkelhart in de omgeving Louis van der Maesenstraat en het Dr. Erensplein.

Daarnaast wordt in het historisch centrum gestreefd naar een groenstructuur die het historische karakter en beleving van het centrum benadrukt en herkenbaar maakt.

KLIK HIER om de raadsinformatie over de bomenkap en nieuwe groenstructuur te lezen
Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2011

← Vorig bericht

Raadsleden gaan de paden op, de lanen in.

Geen excuus, afval in de bak!

Volgend bericht →