Gouverneur door Valkenburg uitgezonden naar het Heuvelland

Voorpagina » Toerisme » Gouverneur door Valkenburg uitgezonden naar het Heuvelland
Gouverneur Theo Bovens gaat de Heullandgemeenten polsen of zij bereid zijn in
te stappen in een onderzoek dat de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul bij hem en bij gedeputeerde Ger Koopmans heeft afgedwongen.
Een onderzoek dat dankzij een “frisse” onderzoeker in beeld gaat brengen hoe in het Heuvelland veel meer gebruik kan worden gemaakt van de kansen die daar liggen om samen te werken. Het moet de zogenaamde Heuvellandagenda opleveren. Samenwerking met Maastricht hoort hier ook bij.
De exacte onderzoeksformulering komt vanuit het gouvernement. De provincie geeft – na terugkoppeling naar de gemeenten – uiteindelijk ook de opdracht. Zij betaalt ook. Maar door de afgesproken terugkoppeling bepaalt zij niet eenzijdig.
Het mag geen bestuurskrachtonderzoek zijn. De huidige bestuurskracht van Valkenburg aan de Geul is goed. Ook een gemeentelijke herindeling is nu niet aan de orde. Valkenburg aan de Geul gaat niet zelf de andere Heuvellandgemeenten benaderen. Zij heeft nu eenmaal niet een geweldig goede relatie met hen. Dit alles kwam naar voren tijdens een gesprek met Math Knubben, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in het programma ‘Valkenburg Actueel’ voor Falcon radio.
Welke gemeenten het Heuvelland precies omvat is nog niet duidelijk. Naast Valkenburg aan de Geul in elk geval Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Verder noemde Math. Knubben ook Voerendaal en Simpelveld. Terwijl de claim van Valkenburg aan de Geul op Schimmert en Hulsberg nog steeds op tafel ligt. Meerssen is ook onderdeel van het Heuvelland. Met de kanttekening dat deze gemeente er intussen voor gekozen heeft eerst een selfie te maken en dan pas verder te bekijken wat geboden is.
Over de opgeschorte procedure die moet leiden tot de benoeming door de Kroon van een “echte” burgemeester voor Valkenburg aan de Geul deelde Knubben mee dat er in september een herstart plaats vindt. “Dat is zeker”. Dus ook als het nog te starten “frisse” Heuvellandonderzoek op dat moment nog niet is afgerond of nog niet tot besluiten heeft kunnen leiden. Rond 1 januari 2018 heeft Valkenburg aan de Geul daarmee weer een door de Kroon benoemde burgemeester.
De stand van zaken rondom dit onderzoek kan in september nog wel aanleiding geven de profielschets voor de nieuwe burgemeester bij te stellen. Als dat het geval is zal de vacature opnieuw worden opengesteld zodat een ieder weer/alsnog kan solliciteren. Is bijstelling niet nodig dan gaat de procedure verder met de sollicitanten die medio vorig jaar al hebben gesolliciteerd.
← Vorig bericht

Wel of geen Vrije School in Schin op Geul?

Receptie jeugdprinsenpaar JCV de Boschräefkes

Volgend bericht →