Aanbesteding Basalt gehouden.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Aanbesteding Basalt gehouden.

Voor de projecten Wilhelminalaan, Stationsgebied en het Casinoplein.Woensdag, 24 juni 2009, is de aanbesteding gehouden t.b.v. de levering van basalt in het kader van het project Hart voor Valkenburg. Het aanbestedingstraject heeft plaatsgevonden onder toezicht van notaris mr. P.J.M.B. Schutgens van SEL Notarissen Valkenburg.
Belangrijk onderdeel van het traject was de beoordeling van de ingeleverde proefmonsters door een beoordelingscommissie, waarvan de leden niet wisten welk bedrijf welke monsters had geleverd. Beïnvloeding was dan ook uitgesloten.
De gemeente is over deze nieuwe wijze van aanbesteden op een positieve wijze aangesproken. Een handelswijze die uitstekend past bij de wens van de gemeente om volledige transparantie te betrachten en ongewenste beïnvloeding te voorkomen. Een vijftal bedrijven heeft deelgenomen aan de aanbesteding.
De beoordelingscommissie heeft een tweetal monsters om diverse redenen afgewezen, waarna uiteindelijk de prijsaanbiedingen van 3 resterende, tot dan nog voor de beoordelingscommissie onbekende, bedrijven werden geopend en vergeleken. De laagste inschrijver bleek daarbij een prijsaanbieding gedaan te hebben, welke beduidend lager was dan het geraamde bedrag.
Voordat tot definitieve gunning van de opdracht kan worden overgegaan, zullen echter eerst nog enkele formele procedures moeten worden doorlopen. Het betreft hier de aanbesteding van de basaltverharding voor de projecten Wilhelminalaan, Stationsgebied en het Casinoplein, met een optionele verlenging van 2 maal 12 maanden, waarbij de prijzen uitsluitend op basis van een indexering van 2% kunnen worden nagecalculeerd.
Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2009

← Vorig bericht

Valkenburgerse renners bij NK wielrennen.

Centrum van Valkenburg wordt blikvanger.

Volgend bericht →