Aanbieden van de dorpsvisie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Aanbieden van de dorpsvisie

Schin op Geul en Oud-ValkenburgDorpsraad Schin op Geul-Oud Valkenburg biedt de integrale Dorpsvisie officieel aan op woensdag 27 augustus om 20.30 uur aan het College van B&W in ’t Geboew in Schin op Geul.
In deze dorpsvisie zijn de wensen en ideeën vertaald in een integrale visie op
de komende 10-15 jaar. De Dorpsvisie vormt daarmee het spoorboekje voor de toekomst van Schin op Geul en Oud-Val-kenburg.
De brief van de Dorpsraad:

Betreft: Uitnodiging presentatie Dorpsvisie Schin op Geul / Oud-Valkenburg 2020.

Geachte mevrouw, mijnheer,

In zijn vergadering van 27 juni 2006 heeft de Dorpsraad besloten, samen met de bewoners van Schin op Geul / Oud-Valkenburg, een Dorpsvisie te gaan ontwikkelen.

Bij de totstandkoming van de Dorpsvisie is door de Dorpsraad de gehele gemeenschap betrokken. Er zijn diverse wijkavonden en themabijeenkomsten gehouden. Met deze wijze van aanpak, zijn wij als Dorpsraad er van overtuigd dat wij een zeer betrouwbaar beeld hebben verkregen van de mening van de inwoners van Schin op Geul / Oud-Valkenburg.

De wensen en ideeën zijn vertaald in een integrale Dorpsvisie op de komende 10-15 jaar. De Dorpsvisie vormt daarmee het spoorboekje voor de toekomst van Schin op Geul / Oud-Valkenburg.

Namens de Dorpsraad Schin op Geul / Oud-Valkenburg, willen wij u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de officiële aanbieding van de integrale Dorpsvisie aan het college van B&W van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Deze officiële aanbieding vindt plaats op woensdag 27 augustus 2008 om 20.30 uur in het gemeenschapshuis ’t Geboew in Schin op Geul.

Het programma ziet er als volgt uit:

§ Opening door de voorzitter Dorpsraad

§ Aanbieden integrale Dorpsvisie 2020

§ Reactie van de gemeente Valkenburg aan de Geul

§ Afsluiting

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen u op deze avond te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Schin op Geul / Oud-Valkenburg

Paul van Weersch (voorzitter)

← Vorig bericht

CDA tegen kampeerplekken

Jonkheid klauwt den van Hulsberg

Volgend bericht →