Aankoop twee nieuwe woonwagens

Voorpagina » Toerisme » Aankoop twee nieuwe woonwagens

“De gemeente heeft lering getrokken uit de afwikkeling van een conflict met de bewoners van het woonwagenkamp aan de Hekerbeek. Er zijn hier ook door de gemeente fouten gemaakt. Om niet in lange juridische procedures te worden betrokken zullen op kosten van de gemeente 1 en maximaal 2 nieuwe woonwagens worden geplaatst. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 180.000,-. Dit houdt geen uitbreiding in van de standplaatsen”, aldus wethouder Carlo Vankan tijdens de raadsvergadering.
Ale politieke fracties konden hiermee instemmen.
Klik HIER om het collegevoorstel te lezen.
Foto gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Bezwaar afvoer frituurlucht afgewezen

Open brief 'stichting In onsen Lande van Valckenborgh'

Volgend bericht →