Aanleg nieuw riool aan de Stoepertweg

Voorpagina » Toerisme » Aanleg nieuw riool aan de Stoepertweg
Een deel van de kern Arensgenhout gelegen in de gemeente Nuth, binnenkort Beekdaelen geheten, loost haar rioolwater via de riolering gelegen in het beekdal van de Kattebeek en dus parallel aan de Stoepertweg. Deze riolering heeft een slechte bereikbaarheid bij calamiteiten en heeft verder een zeer kleine diameter. In de laatste jaren is geprobeerd om samen met de buurgemeente Nuth te komen tot een gezamenlijke aanpak van het probleem. Dit jaar is dit gelukt en zijn de werkzaamheden aanbesteed.
De gemeente Valkenburg aan de Geul maakt bekend dat de aanbesteding op donderdag 6 september 2018 heeft plaatsgevonden via een onderhandse aanbesteding. De laagste inschrijver was Infra- en Wegenbouw Limburg B.V. met een bedrag van € 694.000 exclusief BTW.
De werkzaamheden vinden plaats vanaf 7 januari tot aan 3 mei 2019 afhankelijk van de weersomstandigheden in de winter en het voorjaar.
Foto Google Maps
← Vorig bericht

Jackpot valt in Valkenburgs casino

Zebra Reinaldstraat verdwijnt

Volgend bericht →