Aanpassing van bestemmingsplan "Centrum Valkenburg"

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Aanpassing van bestemmingsplan "Centrum Valkenburg"

In raadscommissie 12 juni a.s.Tijdens de dinsdag 12 juni te houden raadscommissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) wordt een uitgangsnotitie van het college van B&W besproken over het bestemmingsplan “Centrum Valkenburg”.
“Zowel ontwikkelingslocaties uit de Retailstructuurvisie als ontwikkelingen in het Centrumplan zijn niet in overeenstemming met het geldende Beeldkwaliteitsplan.
Het voorstel van bureau BRO is om dit beeldkwaliteitsplan eerst te herzien en daarna (hernieuwd) te koppelen aan het nieuwe bestemmingsplan” zegt het college.
“Voor de Geulhallocatie wordt in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming te wijzigen in woningbouw en/of maatschappelijke doeleinden” aldus de voorstellen van het college van B&W.

← Vorig bericht

College wil kegelaars helpen

Hundertwassergebouw geeft zijn kleurenpracht prijs

Volgend bericht →