Aanpassingen aan regeling bezoekersparkeren

Voorpagina » Toerisme » Aanpassingen aan regeling bezoekersparkeren

Na 12 jaar wordt het bezoekersparkeren in enkele sectoren in Valkenburg-centrum aangepast. “Dit is niet zozeer een nieuw besluit als wel herstel van enkele omissies in bestaande afspraken”, schrijft de gemeente Valkenburg aan de Geul op vragen van TV Valkenburg. De tv-omroep heeft een brief van parkeerbureau P1 in handen gekregen waarin de aangepaste beleidsregeling wordt aangekondigd.

Brief P1 bezoekersparkeren

“In 2007 is er een separate beleidsnota over parkeernormen in onze gemeente vastgesteld. De ‘Beleidsnota parkeernormen 2007’. Hierin geldt als uitgangspunt dat iedere initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling zelf moet zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Appartementencomplexen die gebouwd zijn na 2007 moeten dus voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit moet ervoor zorgen dat de parkeerdruk in de bestaande vergunningszones niet te hoog wordt. De bestaande vergunning zones worden immers niet groter. Dit is verankerd in het Uitgiftebesluit Parkeervergunningen”, aldus de verklaring van de gemeente.
Welke appartementencomplexen?
De aanpassing van de regeling heeft gevolgen voor de appartementencomplexen die na 2007 gebouwd zijn. Dit zijn: wooncomplex Aan de Kei in de Louis van der Maesenstraat / Dr. Erensstraat / Irmengard Passage, Thibaltstaete aan de Wethouder Paulssenlaan, Diepengaerde aan de Diepenallee / Plenkertstraat en de Koningskroon aan de weg in Broekhem.
De bewoners van deze complexen komen dus niet meer in aanmerking voor een bewonersparkeervergunning en daarmee ook niet voor een bezoekersregeling. Deze complexen beschikken overigens ook allemaal over parkeerruimte op eigen terrein.
Omissie wordt nu rechtgezet
Omdat de complexen Aan de Kei, Thibaltstaete, Diepengaerde en Koningskroon nog niet in het ‘Uitgiftebesluit Parkeervergunningen’ zijn opgenomen zijn er op een aantal adressen wél bewonersparkeervergunningen en bezoekersregelingen uitgegeven. Dit had feitelijk niet mogen gebeuren, schrijft de gemeente nu. Dit wordt nu herstelt. Er worden geen nieuwe parkeerproducten op deze adressen meer uitgegeven. De reeds uitgegeven parkeerproducten gelden nog tot uiterlijk 31 december 2019. Deze worden niet verlengd, laat de gemeente weten.

← Vorig bericht

Tweede kerstconcert van Andre Rieu

VVD stelt vragen over aanpassing bezoekersregeling

Volgend bericht →