Aanvaring Kleijnen en Meijers in raad

Voorpagina » Toerisme » Aanvaring Kleijnen en Meijers in raad

In de raadsvergadering kwam dit zgn. hoofdpijndossier, na alle reeds genomen besluiten, toch weer uitgebreid ter sprake. Vooral Jef Kleijnen (V.S.P.) nam de gelegenheid te baat om het dossier onder het punt ‘Invulling Taakstelling Polfermolen’ publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Hij deelde nogmaals mede, gesteund door een delegatie op de publieke tribune, dat zijn partij vindt dat je zo niet kunt omgaan met medewerkers en gebruikers en dat hij in 1998 al tegen de bouw gestemd had. 
Ook vond hij dat in de tot nu toe genomen raadsbesluiten niet werd uitgegaan van een mogelijkheid de Polfermolen in de huidige staat te handhaven. Hij voelde zich niet serieus genomen door wethouder Remy Meijers, die hij betitelde als “sloper” vanaf het eerste moment. Deze uitspraak leidde tot emoties bij de wethouder, een schorsing van de vergadering en een indiening van een motie van afkeuring door de V.S.P. aan zijn adres, die met 14 voor en 2 tegenstemmen werd verworpen.
Ook deelde hij mee nog niet te willen grijpen naar het hoogste: een motie van wantrouwen maar dat de V.S.P. wel een enquete overweegt onder de bewoners voor de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van juli 2019. Het CDA werd door Kleijnen uitgedaagd voor de microfoon te zeggen of deze partij als (toenmalige, red) oppositiepartij hetzelfde standpunt zou hebben ingenomen als nu als coalitiepartij. Math. Knubben conformeert zich aan het zelfde standpunt als voorheen ingenomen.
Pat-Jos Huisman (P.G.P.) wil nog een informatiedeskundige inschakelen om via een film op TV Valkenburg en media-informatie de burgers te raadplegen in dit dossier als uiterste mogelijkheid. Wethouder Meyers maakte bekend dat hiervoor door het College al de firma Baadjou aangezocht was voor een gesprek. Corry Fulmer, fractievoorzitter van zijn eigen partij (P.G.P.), sprak Meijers er op aan dat dit niet bekend was bij de raad. Hierop moest Meijers openlijk een “mea culpa” aan de raad uitspreken en zich voor deze fout verontschuldigen.
Overigens deelde hij mede dat de kosten voor deze deskundige in het huidige budget verwerkt kunnen worden en niet leiden tot meeruitgaven.
Een definitief besluit over de Polfermolen is uitgesteld tot juli 2019.

← Vorig bericht

Kunst en muziek als bezinning op naderende Kerstfeest

Kerstconcert in oud-postkantoor

Volgend bericht →