Aanvraag omgevingsvergunning Croix ingediend

Voorpagina » Toerisme » Aanvraag omgevingsvergunning Croix ingediend

Donderdag 4 mei heeft 2Rocks BV een omgevingsvergunning bij de gemeente Valkenburg aan de Geul aangevraagd voor het bouwen van hotel Croix de Bourgogne en de beide dependances Louis en Theodoor. In totaliteit heeft 2Rocks 123 files aangeleverd. Met de indiening start de formele procedure. Getoetst wordt of alle benodigde stukken ontvangen zijn. Vervolgens start de inhoudelijke procedure, inclusief de welstandstoets. Nog deze maand worden alle stukken ter inzage gelegd.
In het recent verleden ontstond verwarring over te gebruiken materialen. Niet bij het hotel. Dat wordt in mergel gebouwd. Maar bij de beide dependances. Daar werd voorgesteld om ‘mergelcomposiet’ toe te passen. Dat is geen mergel, maar heeft wel de uitstraling van mergel met de bijkomende eigenschappen dat het duurzaam is, krasvaster en harder dan mergel. Het materiaal is voorgesteld door architect Wiel Arets. Onafhankelijk onderzoek door SGS Intron heeft uitgewezen ‘indien het oppervlak adequaat wordt gehydrofobeerd …. dit een positieve invloed heeft op vervuiling’, aldus een conclusie uit het rapport. Maar ook: ‘uiterlijk na circa 5 tot 10 jaar moet opnieuw gehydrofobeerd worden’. Zie de afbeelding beneden van de bouwsteen mergelcomposiet.
De gemeente zal via de klankbordgroep, samengesteld uit direct belanghebbenden, actief communiceren. Morgen, donderdag 11 mei, is weer een overleg gepland met deze groep.
De bouw zou kunnen starten begin september a.s. Dit is een prognose berekend volgens het allersnelste behandelschema.
KLIK HIER voor meer gedetailleerde informatie.
KLIK HIER voor meer informatie over werkgelegenheid, retailfunctie van het hotel, oppervlakte en uitleg met ontwikkelaar 2Rocks BV.
Vanaf zondag krijgt u in het programma TV Valkenburg Vandaag uitleg van waarnemend-burgemeester Jan Schrijen over de procedure van de omgevingsvergunning. U kunt het programma ook bekijken via deze website. Klik dan rechts op de button ‘LIVE TV’.

← Vorig bericht

"Adelante Schaakt" succesvol bij Euro-Chess 2017

'Valkenburg Politiek' met wethouder Remy Meijers

Volgend bericht →