Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk winkelcentrum ingetrokken.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk winkelcentrum ingetrokken.

Binnenkort informatieavond voor bewoners.Hurks Vastgoedontwikkeling heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van het tijdelijke winkelcentrum op het Berkelplein ingetrokken.

Lees het hoe en waarom in onderstaand persbericht afkomstig van de gemeente Valkenburg aan de Geul:

Hurks Vastgoedontwikkeling zal als het nieuwe winkelcentrum gebouwd wordt, de thans zittende winkeliers uit het te slopen oude winkelcentrum tijdelijk elders moeten huisvesten. Het Berkelplein is de beoogde locatie voor het tijdelijke winkelcentrum (ca. 2,5 jaar). Deze locatie is centraal gelegen, biedt voldoende parkeergelegenheid en is goed ontsloten.
Hurks heeft de lopende aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken en een nieuwe aanvraag ingediend. De indieners van zienswijzen op de eerste aanvraag ontvangen van de gemeente een brief hierover.
Nieuwe aanvraag ingediend
Tegelijkertijd met het intrekken van de eerste aanvraag heeft Hurks Vastgoedontwikkeling een nieuwe aanvraag om tijdelijke omgevingsvergunning voor het winkelcentrum op het Berkelplein ingediend. In de officiële gemeentelijke publicatie van 16-11-2011 is alleen de ontvangst van de aanvraag bekend gemaakt. Als het college van B&W instemt met het starten van de procedure om te komen tot de gevraagde vergunning, zal dat ook met een publicatie worden bekend gemaakt in Heuvelland Aktueel en op de gemeentelijke website. Vanaf dat moment liggen de stukken zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende die zes weken kunt u een zienswijze indienen. In de publicatietekst zal tevens worden vermeld hoe u dat kunt doen.
Waarom een nieuwe aanvraag?
Om overlast voor omwonenden te minimaliseren heeft de Hurks doorgezocht naar een alternatieve oplossing ten opzichte van de in eerste instantie gepresenteerde oplossing. Hierbij is een alternatieve leverancier in beeld gekomen met een bouwmethode en uitvoering die op twee manieren tegemoet komen aan de wens de overlast te minimaliseren. De in de nieuwe vergunningsaanvraag opgenomen oplossing kent door zijn architectonische verschijningsvorm deels een lagere bouwhoogte. Bovendien blijken de leveringsvoorwaarden van deze leverancier flexibeler, waardoor het risico sterk wordt verkleind dat de winkels langer dan noodzakelijk op het Berkelplein moeten staan.
Informatieavond
Hurks Vastgoedontwikkeling organiseert een informatieavond om de nieuwe aanvraag toe te lichten. Dat zal op dezelfde manier gebeuren als bij de eerste aanvraag. U kunt dan de tekeningen inzien en vragen stellen. Hurks zal zo spoedig mogelijk de uitnodigingen voor de informatieavond verspreiden.

← Vorig bericht

Aanvraag omgevingsvergunning Berkelplein ingetrokken.

Handhaving is een landelijke politietaak.

Volgend bericht →