Aanzienlijke bodemverontreiniging Villa Via Nova

Voorpagina » Toerisme » Aanzienlijke bodemverontreiniging Villa Via Nova
Uit de recent uitgevoerde nadere onderzoeken blijkt er sprake te zijn van een bodemverontreiniging van aanzienlijke omvang op het Villa Via Nova terrein. Het betreft een verontreiniging die geen acuut gevaar oplevert voor de omgeving, schrijft wethouder Carlo Vankan in een informatiebulletin voor de raad.
Op basis van het saneringsplan is door het adviesbureau een kostenraming voor de uitvoering van de sanering opgesteld. De kosten voor de sanering worden geraamd op € 400.000,-.  In een ‘worstcase scenario’ – indien bij uitvoering blijkt dat álle af te graven grond verontreinigd is – kan dat zelfs oplopen tot € 550.000,-. In het gunstigste geval – indien bij uitvoering blijkt dat minder verontreinigde grond aanwezig is – kan wellicht volstaan worden met een bedrag van € 250.000,-.

Op het huidige parkeerterrein zullen 10 vrijstaande woningen gebouwd worden met een optie voor een 11de woning. Er komen geen sociale woningen. Ontwikkelaar Bouwontwikkeling Jongen heeft het contract tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en 3W overgenomen en heeft aangegeven op korte termijn te willen gaan starten met de herontwikkeling.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg
← Vorig bericht

Diensten tijdens de Goede Week en Pasen

Waterleidingbreuk in Broekhem-Zuid

Volgend bericht →