Aardgasvrije wijk in Berg te duur

Voorpagina » Toerisme » Aardgasvrije wijk in Berg te duur
€ 8,3 miljoen! Dat is het bedrag dat naast de terug te verdienen kosten op tafel moet komen om een deel van de kern Berg aardgasvrij te maken. De subsidie die bij het Rijk kan worden aangevraagd voorziet bij lange na niet in zo’n hoog bedrag. TV Valkenburg meldde op 29 januari j.l. dat de Antea Group opdracht had gekregen een aardgasvrije wijk in Berg te ontwikkelen.
Pas op de plaats
Burgemeester en wethouders maken nu een pas op de plaats. In een komende warmtetransitievisie komt een algehele vervolgaanpak aan de orde.
Enorme opgave
Bij de onderzoeken voor deze proeftuin ‘Aardgasvrije Wijk Berg’ is in elk geval duidelijk geworden dat een warmtetransitie voor Valkenburg aan de Geul een enorme opgave zal zijn. Inhoudelijk én financieel. Het college denkt daarom nu goed na over een passend vervolg.
Lees hier de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Coronacrisis: Tekort gemeente loopt richting 1,5 miljoen euro

Coronacrisis: Dit jaar geen Bokkemèrt

Volgend bericht →