AB attendeert het College nogmaals op de verloedering van het Geulstrand

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » AB attendeert het College nogmaals op de verloedering van het Geulstrand

In het kader van de Wellnessplannen

Van omwonenden in de omgeving van het Geulstrand bereiken ons klachten over de verlichting die niet brandt of helemaal niet meer uitgaat, achtergelaten vuil, kapotte afrastering en onbegaanbare paden in het park. Hoewel er regelmatig controle door parkeerwachten plaatsvindt, heeft niemand blijkbaar de moeite genomen dit te melden bij de Bel en Herstellijn. Wel hebben wij nu aan de klagers aangegeven dit in ieder geval altijd te doen en tot onze grote vreugde doen alle lantaarnpalen hun werk weer naar behoren. Resteren de andere klachten.

In het kader van de grootse Wellness plannen en het uitdragen van onze visie hierover naar buiten past vervuiling van een belangrijke entree van Valkenburg aan de Geul hierin totaal niet. Wij vragen het college dan ook het volgende:

Kan het College er voor zorg dragen dat:

-door intensievere controle, maar ook door het melding maken bij de Bel en Herstellijn door toezichthouders, er een schoner beeld van Valkenburg aan de Geul ontstaat;

-op belangrijke plekken “in het zicht” en dienend als visitekaartje voor onze gemeente de rommel wordt opgeruimd.

Namens de fractie Algemeen Belang

Mevouw M. Huijnen-Jagt.

← Vorig bericht

Cheque Oud Prinsen en Oud Ministers voor Teekens aan de Wand

Riechtige sjoan Ouw Wiever

Volgend bericht →