Algemeen Belang, CDA en PGP gaan verkennende gesprekken met elkaar voeren. De drie partijen bezetten gezamenlijk 12 zetels in de nieuwe gemeenteraad die woensdag 21 maart werd gekozen door de bevolking van Valkenburg aan de Geul.

“Op basis daarvan hebben drie partijen, te weten AB, CDA en PGP, de wens te kennen gegeven de verkennende gesprekken gezamenlijk voort te willen zetten en te verdiepen. Na de Paasdagen zal daar dan ook een vervolg aan worden gegeven”, aldus een quote uit het persbericht.