AB spreekt het College aan op verkeersonveiligheid in Berg en Terblijt

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » AB spreekt het College aan op verkeersonveiligheid in Berg en Terblijt

Vooral bij de Openbare Lagere School Berg

Graag wil ik namens de raadsfractie Algemeen Belang uw aandacht voor het volgende vragen.

Rondom de OBS Berg te Berg en Terblijt zijn er al jaren een aantal verkeersonveilige plekken. Te weten de parkeerplaats aan de oostzijde van de school/uitgang Bergerburcht/sporthal De Bosdries en de uitgang bij de parkeerhavens aan de westzijde van de school, kruispunt Laathofstraat/Bosgaet.

Op de locatie bij parkeerplaats De Bosdries is er één in- en uitrit voor alle auto’s en fietsers. Gezien op deze parkeerplaats en bij de uitgang van de school en de Bergerburcht veel kinderen met hun ouders lopen, doen zich daar vier maal dagelijks levensgevaarlijke situaties voor. Auto’s die in- en uitrijden, auto’s die moeten keren, omdat er maar één in- en uitrit is. En niet te vergeten de touringcars die de kinderen van basisschool Vilt naar de sporthal brengen en halen en de kinderen van OBS Berg van en naar het schoolzwemmen in de Polfermolen vervoeren. Ook deze touringcars moeten op deze parkeerplaats wenden.

Op de locatie aan de westzijde van OBS Berg, kruispunt Laathofstraat/Bosgaet is er voor de kinderen geen veilige oversteek richting de Laathofstraat mogelijk. Ook hier is het vier maal dagelijks zeer gevaarlijk.

Ondanks verwoede pogingen van de directie van OBS Berg en politie Valkenburg aan de Geul om het verkeersgedrag van weggebruikers op deze punten te verbeteren, zijn beide situaties niet veranderd.

Concreet wil ik u dan ook het volgende vragen:

  1. Is het mogelijk om op de parkeerplaats bij sporthal De Bosdries een extra uitrit te maken, waardoor het verkeer aan één kant dient in te rijden en aan de andere kant dient uit te rijden? Zo creëer je een eenrichtingssituatie die voor alle gebruikers van deze parkeerplaats een veiligere situatie oplevert.
  2. Is het mogelijk om een trottoir aan te leggen vanaf uitgang school/Bergerburcht tot aan de ingang van sporthal De Bosdries? Zo kunnen de kinderen veilig van en naar de sporthal lopen.
  3. Is het mogelijk om aan de uitgang aan de westzijde van OBS Berg een parkeerplaats van de parkeerhaven op te offeren om zodoende een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te leggen en deze uit laten komen op een nieuw aan te leggen trottoir in de Laathoftstraat?

Als toevoeging op mijn laatste vraag, wil ik erop wijzen dat in het verleden de bewoners van de seniorenwoningen van de Laathofstraat bereid waren om een gedeelte van hun voortuin te willen inleveren voor het aanleggen van een trottoir, gezien zij ook de noodzaak zien van een veiligere verkeerssituatie. Voor hen is het ook prettig dat het gezondheidscentrum veilig te voet bereikt kan worden, heb ik onlangs uit een recentelijk gesprek met een aantal van hen vernomen.

Ter verduidelijking heb ik u vier situatieschetsen bijgevoegd, waarvan twee bestaande situaties en twee gewenste situaties.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang

Nicole Ubags-Dauss

Raadslid AB

← Vorig bericht

Zieken- en kroedwösjzegening

Valkenburg in de ban van heksen

Volgend bericht →