AB vraagt het College of een subsidierelatie mogelijk is bij de zorgverlening in de wet WMO

Voorpagina » Nieuws » Politiek » AB vraagt het College of een subsidierelatie mogelijk is bij de zorgverlening in de wet WMO

Hierdoor vervalt de btw heffing en komt extra 19% vrij voor besteding in de zorg.

Het artikel “Recht, zorgen om WMO” op bladzijde 23 in uitgave 19 van het VNG magazine is rechtstreeks aanleiding voor onze vragen.

In dit artikel wordt verondersteld dat het juridisch mogelijk is dat er tussen gemeente en zorgverleningsbedrijf een relatie ontstaat die niet meer valt onder privaatrecht maar verschuift naar publiekrecht.

Ten aanzien van BTW heffing maakt dit verschil. De BTW heffing komt aan de orde indien de gemeente een overeenkomst aangaat met het uitvoerende zorgverleningsbedrijf.

Indien men echter een subsidierelatie aangaat met een dergelijk zorgverleningsbedrijf dan is er een besparing mogelijk ter grote van de BTW heffing. Subsidiebetalingen zijn immers onbelast. Voor deze besparing, ter grote van 19% van het budget kan dan extra zorg worden ingekocht.

Als voorbeeld trekt de schrijver van dit artikel een vergelijking met de juridische aard van de financiële relaties die gemeenten onderhouden met bijvoorbeeld een muziekschool of instelling voor verslavingszorg.

Concreet willen we u het volgende vragen cq verzoeken:

  1. Is het college bereidt te onderzoeken of de stelling zoals geponeerd in dit artikel voldoende juridische onderbouwing heeft.
  2. Indien de juridische onderbouwing er is, te onderzoeken of er nog andere nadelige effecten zijn bij uitvoer van deze stelling.
  3. Indien uit onderzoek blijkt dat er geen beletsel is om de juridische relatie tussen de gemeente en het zorgverleningsbedrijf vorm te geven als zijnde een subsidiebeschikking vragen wij u om van het voordeel dat hieruit voortkomt gebruik te maken tijdens de voorbereiding en invulling van de uitvoeringsovereenkomst.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang

Charles van Melsen.

← Vorig bericht

Historische rijtuigen komen naar Valkenburg

Brief CDA aan de SP fractie

Volgend bericht →