AB: waarom lokale omroep niet in digitaal pakket?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » AB: waarom lokale omroep niet in digitaal pakket?

Aandacht voor de gevolgen van het digitalisering voor lokale omroepen.Valkenburg a/d Geul, 7 februari 2009
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg a/d Geul

Artikel 41 vraag.
Betreft: gevolgen van digitalisering voor lokale omroepen

Geacht College,

Door digitalisering van media- en communicatiediensten, waaronder het aanbod van radio en televisie, lijkt het er op dat lokale omroepen door een groeiend gebruik van digitale televisie in een ‘analoog reservaat’ terecht komen, slechter bereikbaar worden, daarmee hun publiek verliezen en (dus ook) reclamegelden mislopen. Dit ondanks het gegeven dat het analoge signaal beschikbaar blijft bij afname van digitale tv. Mensen kiezen vooral door het verschil in kwaliteit voor digitale televisie.
Eenmaal overgeschakeld weet men de uitzendingen met analoge signalen, zoals bij TV Valkenburg, niet goed meer terug te vinden. Behalve het kwaliteitsverschil tussen het digitale en analoge signaal is nog meer het gebruiksonvriendelijke schakelen tussen beide signalen er debet aan dat mensen afhaken bij de analoge kanalen. Het gebruiksongemak, kijkers hebben voor analoge en digitale televisie wel twee verschillende afstandsbedieningen nodig, of het moeten schakelen tussen verschillende kastjes maken dat dit voor veel mensen te ingewikkeld is met als gevolg dat ze dus niet meer naar analoge kanalen kijken.
In de nabije toekomst zullen de analoge kanalen steeds meer overgaan naar digitaal. In de tussenfase zullen er analoge alsook digitale signalen worden verspreid. De mediawet geeft aan welke tv kanalen minimaal moeten worden doorgegeven, de zogenaamde must-carry kanalen, maar laat de keuze aan de exploitant of dit via analoge of digitale weg wordt aangeboden. Hoe langer de lokale omroepen aan het analoge signaal gekoppeld zijn des te groter is de kans dat huishoudens die al digitaal kijken de analoge lokale omroepen uit het oog verliezen. Dit geldt ook voor TV Valkenburg.
Wij zijn van mening dat de lokale TV een groter rol heeft in de berichtgeving uit onze eigen streek. Door programma’s verder te ontwikkelen en te professionaliseren kan dit nog verder worden vergroot. Een vereiste hierbij is wel dat de uitzendingen goed toegankelijk zijn en blijven. Daarom zal de lokale zender moeten meegroeien met de moderne techniek en is een must-carry verplichting gelijktijdig voor zowel het analoge als digitale netwerk een vereiste.
Bij de regionale televisie is om eenzelfde reden de keuze gemaakt om de uitzending van bijvoorbeeld L1 digitaal aan te bieden. Naar wij menen is hier zelfs op Provinciaal niveau in geïnvesteerd. Bij het streven naar behoud en verbetering van de leefbaarheid en de ontwikkeling van initiatief en zelfsturing door burgers is communicatie op lokaal niveau erg belangrijk, media zoals TV Valkenburg zijn hier een wezenlijk onderdeel van. Aangezien de Provincie vooral ook leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan denken wij dat de Provincie in deze ook een grote rol moet innemen.
Naast de aandacht op regionaal gebied zou men nadrukkelijk ook voor de lokale communicatie en dus de lokale TV zender aandacht moeten hebben en hierin moeten investeren.
Om te voorkomen dat de landelijke tendens waarbij kijkers steeds meer kiezen voor digitale TV en analoge uizendingen niet meer weten te vinden waardoor het voortbestaan van TV Valkenburg straks in het gedrang komt, willen we het volgende vragen:

• Onderkent u met ons dat het niet tijdig overschakelen van analoog naar digitaal signaal voor onze lokale tv zender TV Valkenburg een negatieve uitwerking heeft en op termijn de kijkcijfers onterecht negatief zal beïnvloeden.

• Om te onderzoeken welke technische aanpassingen of middelen er nodig zijn om het uitzendsignaal van TV Valkenburg zowel digitaal alsook analoog signaal te kunnen doorgeven op de kabel.

• Om aan te geven welke mogelijkheden de gemeente heeft om de omschakeling van analoog naar digitaal signaal te bespoedigen.

• Om als gemeente een bijdrage te leveren in het proces door bij de Provincie te lobbyen voor een spoedige digitalisering van lokale omroepen zoals TV Valkenburg en er op aan te dringen hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang,
Charles van Melsen, fractievoorzitter

← Vorig bericht

Bouw Lindenlaan start binnenkort

TTV Sibbe heeft geweldig weekend.

Volgend bericht →