Abseilend rotswanden vrijmaken in groeve America

Voorpagina » Nieuws » Abseilend rotswanden vrijmaken in groeve America

Medewerkers Ruben Werumeus Buning en Joeri van Herten van C.N.M.E. Maastricht hebben afgelopen week in opdracht van Natuurmonumenten in groeve America in Valkenburg, al klimmende en abseilend een aantal rotsen vrijgemaakt van zand en wortels. Op die rotsrandjes worden in januari zaden van het Levend Archief uitgezaaid. In deze groeve zijn onlangs door C.N.M.E. ook al klimplanten, struiken en bomen verwijderd om meer lucht en licht op de bodem te krijgen voor zeldzame kalkflora. Alle werkzaamheden hebben tot doel een grotere soortenrijkdom qua planten maar ook insecten, vlinders en vogels, oftewel grotere biodiversiteit te verkrijgen. De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europese project Life Pays Mosan.

Groeve America abseilen

Behoud van zeldzame bloemen
In groeve America, op de rotsranden gaat Natuurmonumenten gebruik maken van zaden uit de collectie van het ‘Levend Archief’. Het Levend Archief is een samenwerking van onder andere verschillende universiteiten, Floron, Naturalis, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en het bezit een nationale zadencollectie. Het is een initiatief waarbij zeldzame planten- en bloemensoorten in de zadenbank worden opgeslagen en opgekweekt. De reden hiervoor is dat veel wilde inheemse soorten dreigen uit te sterven. Unieke soorten die een kalkrijke ondergrond nodig hebben om goed te kunnen groeien, zullen in het kader van Levend Archief op deze vrijgemaakte rotsranden ingezaaid worden. De hoop is dat op deze manier een nieuw leefgebied gecreëerd wordt voor deze zeer zeldzame kalksoorten.

Unieke natuur in voormalige mergelgroeve America
Natuurmonumenten is sinds 2018 eigenaar van deze groeve. In 1961 zijn de mergelgroeve van Eduard America en de bij behorende kalkoven buiten werking gesteld. Vanaf het plateau zijn de groeves deels dichtgeslibd met grond en is er vooral bos ontstaan: inheemse bomen, maar ook met woekerende soorten zoals acacia, esdoorn en clematis. Die begroeiing verdrong de kwetsbare, zeldzame planten en kruiden. Doordat de groeve nu weer vrij is gemaakt van opslag zijn er weer kansen voor kalkflora zoals marjolein, zegge, glad parelkruid en ruige scheefkelk. Begrazing met schapen en geiten zorgt dat de gewenste situatie voor de toekomst behouden blijft.

Eerder publiceerde TV Valkenburg hierover.

Foto Natuurmonumenten

← Vorig bericht

Coronacrisis: Protestantse Gemeente sluit kerken

Ingrid Steins geeft afscheidsfotografie een boost

Volgend bericht →