Acht uur vergaderen om drie moties aan te nemen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Acht uur vergaderen om drie moties aan te nemen

Tijdens de dinsdag gehouden raadsvergadering omtrent de begroting voor de jaren 2007 – 2010 zijn na acht uur vergaderen van de 19 ingediende moties er drie aangenomen. De overige ingediende aanpassingen behaalden geen meerderheid in de Raad. Dat zijn de koele cijfers. Daarmee krijgt het nieuwe coalitie, bestaande uit SP, AB en Transperant, forfait om te regeren.
De aangenomen veranderingen van het collegebeleid behelzen de afsluiting van het Th.Dorrenplein tijdens de komende kerstmarktperiode, aanpassing van de korting op het muziekonderwijs en de vaststelling van een vaste wekelijkse vergaderdag.
Een “aanvaring” viel te bespeuren tijdens de discussie over een CDA voorstel inzake een besparing van € 50.000,=.
“Onze eigen ambtenaren kunnen zelf een onderzoek verrichten, en zodoende een behoorlijke besparing op kosten van een extern bureau bereiken” was het betoog van CDA-er Huntjens. Omdat wethouder Leenders vastberadenheid toonde, ontviel de CDA-er het woord “schandalig”.
PvdA-CDA-VVD-IBGV dienden een voorstel in voor herbestemming van € 75.000,= ten behoeve van de Grachtstraat.
De parkeerproblemen zouden daarmee opgelost kunnen worden. In eerste instantie stemden de AB en SP-fracties ermee in.
Tijdens de stemming trokken beide fracties hun steun in. Daarmee werd het voorstel afgewezen.
De Raad ging unaniem akkoord met het college voorstel inzake de bebouwing van de Geulhallocatie. Tijdens iedere CSWO commissie zal het punt geagendeerd zijn.

← Vorig bericht

Houthem krijgt nieuwe heersers

Geen echte frisse wind in Raadzaal maar een ijzig briesje !

Volgend bericht →