Adelante vraagt krediet aan gemeente om waterschade te bekostigen

Voorpagina » Nieuws » Adelante vraagt krediet aan gemeente om waterschade te bekostigen

In een raadsinformatiebulletin legt wethouder Meijers van Sociaal Domein uit, dat Adelante een krediet ter bekostiging van het volledige bedrag aan schade minus de uitkeringen door derden heeft gevraagd. Besloten is dat deze aanvraag op 21 februari 2022 ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.

Watersnoodramp
Adelante werd in juli zwaar getroffen door de overstroming. De gebouwen in Houthem hebben enorm veel schade opgelopen.  Zelfs zo veel dat de leerlingen tijdelijk zijn gehuisvest in het voormalige gebouw van het Stella Maris College in Broekhem en in een gebouw in Brunssum.

Verzekering
“Adelante is in gesprek met de verzekeraars om tot overeenstemming te komen over de vergoeding van de schade. De verzekeraars stellen zich op het standpunt dat de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Experts namens de verzekeraars en contra-experts namens Adelante zijn al maanden bezig om tot bepaling van de schade te komen.” Aldus een quote uit het raadsinformatiebulletin waarin duidelijk wordt dat “de strijd nog lang niet gestreden is”.

Kosten
De totale kosten voor het herstel van de gebouwen en het realiseren van de tijdelijke huisvesting bedragen naar schatting 4,8 miljoen euro. Deze worden waarschijnlijk niet volledig vergoed door de verzekeraars, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, het Nationaal Rampenfonds (€ 437.000,-) en door derden.  Vooruitlopend op de definitieve afwikkeling heeft Adelante bij de gemeente het krediet aangevraagd.

Klik hier om de gehele raadsnota te lezen.

← Vorig bericht

Aanmelden bijwonen mis tijdens Kerstmis

Open brief over dreigende huisuitzetting in Berg

Volgend bericht →